พม. หนุนจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Montessori ในสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. หนุนจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Montessori ในสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดการเรียนรู้ตามแนวความคิดมอนเตสซอรี( Montessori )ในสถานรองรับเด็ก” ระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สมาคมมอนเทสซอรีสากล และสมาคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศไทย โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน Mr. Alain Tschudin นายกสมาคมมอนเทสซอรีสากล และนางกรรณิการ์ บัต นายกสมาคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม อีกทั้งคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


นายจุติ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย จำเป็นต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยยึดถือเด็กเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดการเรียนรู้ตามแนวความคิดมอนเทสซอรีในสถานรองรับเด็ก” เป็นความร่วมมือที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็กและเยาวชนในเครือข่ายของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)  และมุ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันในแนวทางมอนเทสซอรี เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน และความร่วมมือนี้จะสำเร็จได้โดยผ่านหลักสูตรเอเอ็มไอ และโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารมอนเทสซอรี และครอบครัว อีกทั้งเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการนานาชาติมอนเทสซอรีสากล ครั้งที่ 29 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยจะมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาถึง 3 ปีนายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ กระทรวง พม. โดย ดย. จะสนับสนุนการจัดการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ดย.  การจัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการนานาชาติมอนเทสซอรีสากล และการส่งเสริมแนวคิดการศึกษามอนเทสซอรีในภูมิภาคอาเซียนในประเทศไทย โดยความเห็นชอบของ ดย. ในขณะที่สมาคมมอนเทสซอรีสากล และสมาคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศไทย จะร่วมกันสนับสนุนหลักสูตรและวิทยากรในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเทสซอรี ให้แก่ เยาวชน ผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนกีฬา ครอบครัว ครูมอนเทสซอรี และบุคลากรพี่เลี้ยงเด็กในเครือข่ายการดูแลของ ดย. และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ ดย. อีกทั้งสนับสนุนงานประชุมใหญ่ทางวิชาการนานาชาติมอนเทสซอรีสากล เป็นต้นนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ กระทรวง พม. ขับเคลื่อนโครงการ เพชรน้ำหนึ่ง ที่สร้างเด็กทุกคนให้เป็นเพชร และกระทรวงพม. จะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของสมาคมมอนเทสซอรีสากล มาฝึกครูพี่เลี้ยงเพื่อไปสอนเด็กๆ ต่อ ซึ่งการลงทุนกับเด็กเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนนานที่สุด และต้องไม่ละเลยในการสร้างเด็กให้มีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจและสมอง ซึ่งวันนี้ ได้ยืนยันแล้วว่า สิ่งที่เราได้ทำกันมานั้นประสบความสำเร็จ และจะขยายไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะการทำให้กับเด็กที่ไม่มีโอกาส ทั้งนี้ เราจะให้เด็กได้รับการศึกษาเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยกระทรวง พม. จะไปเป็นพันธมิตรกับศูนย์เด็กเล็กต่างๆ เพื่อพัฒนาลูกหลานให้มีคุณภาพ  #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad