พม. จับมือ มท. ลง MOU ช่วยคนไทยไม่ไร้สิทธิ ย้ายคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนเข้าทะเบียนบ้าน พม. รับสิทธิสวัสดิการของรัฐ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. จับมือ มท. ลง MOU ช่วยคนไทยไม่ไร้สิทธิ ย้ายคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนเข้าทะเบียนบ้าน พม. รับสิทธิสวัสดิการของรัฐ


เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาทางการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่เป็นคนไทย ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมการปกครอง โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายบรรจบ จันทร์รัตน์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมลงนาม อีกทั้ง นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.


นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือดูแลคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน และคนเปราะบางทั่วประเทศในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า โดยมีการผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่เป็นคนไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ให้สามารถย้ายเข้าทะเบียนบ้านปกติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ วันนี้ จึงได้เกิดความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาทางทะเบียนราษฎรสำหรับคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่เป็นคนไทย ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ไร้สิทธิ”นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือครั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. จะรับผิดชอบให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจําจังหวัด ภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 เป็นสถานที่ตั้งของเลขประจําบ้านและทะเบียนบ้านสําหรับคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่เป็นคนไทย (ทะเบียนบ้าน พม.) อีกทั้งพิจารณาคุณสมบัติของคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่เป็นคนไทย ที่มีความประสงค์จะย้ายเข้าทะเบียนบ้าน พม. เพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการปกครองกําหนด นอกจากนี้ ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจําจังหวัด ทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านของทะเบียนบ้าน พม. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ในจังหวัดที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตั้งอยู่
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่ไร้สิทธิ ไร้บ้าน ไม่มีตัวตน วันนี้ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้ครบถ้วน โดยจะต้องเดินหน้าให้บริการประชาชนกลุ่มเปาะบางได้รับการช่วยเหลือ และเมื่อสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ จะได้จัดสรรงบประมาณให้ถูกต้องตามกฏหมาย อย่างไรก็ตาม คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน เป็นเสรีชน ซึ่งตามกฎหมายแล้วเป็นสิทธิที่จะแสดงตนหรือไม่แสดงตนก็ได้ แต่เมื่อมีการแสดงตนแล้ว จะได้รับสิทธิสวัสดิการความช่วยเหลือทันที ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทย สามารถเข้ามาพักพิงและรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจำจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ กระทรวง พม. และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรให้แก่คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน และจะขยายผลไปสู่การช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยกระบวนการค้นหาตัวตน สืบเสาะข้อมูล และย้ายชื่อจากทะเบียนบ้านกลางบรรจุเข้า ทะเบียนบ้าน พม. ที่มีอยู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทะเบียนบ้าน พม. ถือเป็นสิ่งที่เน้นย้ำให้เห็นชัดว่า “รัฐบาล จริงจังกับการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” อย่างแท้จริง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad