ครบรอบ 8 ปี กองทุนพัฒนาสื่อฯจัด" มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" สุดคึกคักใจกลางเมืองขนผลงานเด่นนำมาจัดแสดงเพียบ!! - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

ครบรอบ 8 ปี กองทุนพัฒนาสื่อฯจัด" มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" สุดคึกคักใจกลางเมืองขนผลงานเด่นนำมาจัดแสดงเพียบ!!


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณ ลิโด้ คอนเน็คท์ ชั้น 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด, นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม,นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,คุณอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อฯ รวมทั้งภาคีเครือข่ายและผู้รับทุนสื่อมวลชน  เยาวชน นักศึกษา  ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ให้ความสนใจแวะชมนิทรรศการผลงานเด่นของกองทุนฯ โดยได้นำภาพยนตร์สั้นมาจัดแสดงด้วย

บรรยากาศคึกคักได้รับความสนใจจากประชาชนทุกเพศทุกวัยรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาในบริเวณใจกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่จัดงานดังกล่าว ซึ่งก่อนเปิดงานมีการแสดงของเด็กและเยาวชน นักแสดงจากละครนักสืบสายรุ้ง ซีซั่น 2 และการแสดงของผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โครงการเยาวชนคนรักศิลปะการแสดงกลองยาวอีสาน สื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในชุมชน ชุด “กลองยาวอีสาน สืบสานวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์อนาคต”นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นการจัดมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ได้เปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัย ทุกสาขา ทุกอาชีพ สามารถเป็นสื่อและผู้ผลิตสื่อได้ นั่นเป็นเหตุผลสำคัญให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่ปี 2558 โดยระยะแรกนั้นเน้นการแยกแยะแบบเข้าใจ เข้าถึงสื่อแบบสื่อไหนสื่อดี สื่อไหนไม่ดี และต่อมาในปี 2560 เป็นต้นมา กองทุนพัฒนาสื่อ ฯ เริ่มจัดสรรทุนสื่อสีขาว สื่อน้ำดี ให้เข้ามาสู่สังคมมากขึ้น ทำให้สื่อไม่ดีเจือจางลง" เราจะเห็นผลงานเด่นของผู้รับทุนการผลิตสื่อ ที่เมื่อเสพแล้วทำให้สังคมเกิดความฉุกคิดว่า อ่านหรือดูแล้ว ควรแชร์ต่อหรือไม่ ทำให้เกิดชัวร์ก่อนแชร์ ทำให้เกิดรายการ นักสืบสายรุ้ง, เกิดภาพยนตร์หนุมาน ไวท์ มังกี้ เกิดสื่อดีขึ้นมากมาย การเดินทางของกองทุนพัฒนาสื่อ ตลอด 8 ปี ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน บรรลุเป้าหมายไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลอย่างเดียว แต่ถือว่าบรรลุเป้าหมายเป็นที่พอใจของทุกภาคส่วนในสังคม ปีนี้กองทุนพัฒนาสื่อครบ 8 ปี เลข 8 ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความไม่สิ้นสุดจึงเป็นที่มาของคำขวัญ แรงบันดาลใจไม่มีที่สิ้นสุด" รมว.วัฒนธรรม กล่าว 


พร้อมระบุว่า ปัจจุบันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นที่รู้จักในสังคมกว้างมากขึ้นมีผู้คนสนใจขอการสนับสนุนมากขึ้น ตรงนี้ทำให้สื่อดีเข้าไปมีบทบาทในสังคมได้มากขึ้น ทั้งนี้เราอยากเห็นการผลิตสื่อตั้งอยู่บนฐานของยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ที่พวกเราเห็นพ้องกันคือ  หนึ่ง ทำให้เกิดการผลิตสื่อดี, สอง กระจายองค์ความรู้ไปสู่สังคม, สาม นำตัวความรู้มาจัดการทำให้สังคมฉุกคิดและตื่นตัว, สี่ มีการพัฒนาองค์ความรู้ ทำให้เกิดการแข่งขัน และห้า มีการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้  โดยตั้งแต่ปี 2560-2565 กองทุนพัฒนาสื่อ ฯ อนุมัติไปแล้ว 718 โครงการเมื่อคิดเป็นตัวเงินสนับสนุนไปจำนวน 1,729 ล้านบาท ถือว่าเป็นตัวเลขไม่น้อย


ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าการจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี ถือเป็นการตอกย้ำในการสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ดี เพื่อให้กระจายชิ้นงานไปสู่วงกว้าง  โดยมีทั้งนิทรรศการ ผลงาน กิจกรรม     การแสดง การเสวนา เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงาน              ความคิดสร้างสรรค์หลากหลายมิติทั้งงานกิจกรรม งานวิจัยและนวัตกรรม งานผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ  ของผู้รับทุน ผู้รับจ้าง และภาคีเครือข่าย การจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานเด่นของสื่อสีขาว สื่อดี รวมทั้งเปิดพื้นที่สาธารณะขยายช่องทางสื่อ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้รับทุนกับประชาชน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน ในการสร้างสื่อดี แบบมีคุณภาพ มีคุณธรรมให้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมไทยให้เกิดสันติสุขนั่นเอง 


จากนั้นเป็นการเสวนา ในหัวข้อ Infinite Inspiration โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อฯ และการแสดงจากศิลปินนักร้องรับเชิญ “ศรราม น้ำเพชร” ปิดท้ายด้วยคณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำคณะรัฐมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิเดินชมนิทรรศการผลงานเด่นที่จัดมาแสดงไว้ภายในงานด้วย  

สำหรับ “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 24-26 มี.ค. 2566 ที่บริเวณ ลิโด้ คอนเน็คท์ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น. ภายใต้แนวคิด  Theme Infinite X Inspiration สร้างแรงบันดาลใจไม่มีที่สิ้นสุด (Fill Fun Fund) ภายในงานนอกจากมีผลงานการผลิตสื่อเด่น ๆ แล้วยังมีภาพยนตร์สั้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad