พม. ปั้นร้านค้าสหกรณ์ ช่วยชุมชนการเคหะฯ ลดค่าครองชีพ ชอปสินค้าดี ราคาถูก...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. ปั้นร้านค้าสหกรณ์ ช่วยชุมชนการเคหะฯ ลดค่าครองชีพ ชอปสินค้าดี ราคาถูก...D


เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 เวลา 12.45 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ภายในชุมชนการเคหะแห่งชาติ (กคช.) พร้อมมอบป้ายร้านค้าสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง จำกัด และร้านค้าสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) จำกัด อีกทั้งมอบวุฒิบัตรขอบคุณ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ P&G ที่สนับสนุนกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ฯ และมอบถุงยังชีพให้ผู้แทนชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) และครอบครัวเปราะบางในชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 นอกจากนี้ เยี่ยมชมร้านค้าสหกรณ์ฯ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) และบูธกิจกรรมขยะแลกของ P&G โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 จังหวัดนนทบุรีนายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางและครัวเรือนเปราะบาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง จึงได้มอบหมายกระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี ควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรายได้ให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัย วันนี้ มีการจัดงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ภายในชุมชน กคช. โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชน คือ P&G คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก มาจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์ฯ เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ อีกทั้งชาวชุมชนสามารถนำผลิตภัณฑ์ของตนมาฝากขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ จะมีการขยายผลของโครงการดังกล่าวไปยังชุมชน กคช. ทั่วประเทศ
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลระดับประเทศในระดับดีเลิศจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 ซึ่งมีนิติบุคคลอาคารชุดฯ บริหารจัดการชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 8,000 คน ด้วยระบบสหกรณ์ มีผลประกอบการที่มีกำไรสามารถปันผลให้สมาชิกประมาณร้อยละ 10 ทุกปี โดยร้านค้าสหกรณ์ฯ ได้รับเฉลี่ยคืนร้อยละ 6 - 10 ต่อปี และนำผลกำไรมาใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของชุมชน รวมถึงสวัสดิการให้แก่สมาชิก เช่น ทุนการศึกษา และการเยี่ยมไข้สมาชิกในกรณีเจ็บป่วย เป็นต้น #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad