กทม. รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จาก อว. นวัตกรรมฝีมือคนไทย คุณภาพสูง ป้องกันเชื้อโรคและฝุ่น PM2.5 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

กทม. รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จาก อว. นวัตกรรมฝีมือคนไทย คุณภาพสูง ป้องกันเชื้อโรคและฝุ่น PM2.5


เมื่อวันที่  17 มี.ค. 2566 เวลา 11.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน 10,000 ชิ้น จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ในการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และโรคระบาดโควิด 19 โดยผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอขอบคุณ อว. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหน้ากากอนามัย N95 ที่ได้มอบให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 10,000 ชิ้น ซึ่งกรุงเทพมหานครจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ในการส่งมอบต่อให้แก่บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนคนกรุงเทพฯ ที่จะได้ใช้หน้ากากอนามัย N95 ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผ่านการทดลอง ทดสอบ จนมั่นใจได้ว่าเป็นสุดยอดหน้ากากอนามัยที่มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นละอองจากไอ ควันจากรถยนต์ และสามารถป้องกันทั้งเชื้อโรคและป้องกันมลภาวะทางอากาศที่กระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนกรุงเทพฯ และเชื่อมั่นว่า ความตั้งใจที่ทำให้เกิดโครงการความร่วมมือครั้งนี้ จะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน ให้ประชาชนคนไทยปลอดโรคและปลอดภัย


อว. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายภาคีต่าง ๆ ในการนำวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาใช้เพื่อแก้วิกฤตทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดย ศลช. , วช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการ เพิ่มคุณสมบัติและประสิทธิภาพหน้ากากอนามัย N95 เพื่อบุคคลากรทางการแพทย์ และประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ด้วยวัตถุดิบในประเทศ ในการวิจัย คิดค้น ทดลอง และทดสอบ จนสามารถผลิตนวัตกรรมหน้ากากอนามัย N95 ให้มีคุณประโยชน์หลายทาง ทั้งการป้องกันโรคโควิด 19 และการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มาใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการนำเข้าหน้ากากอนามัยจากต่างประเทศ ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการแห่งความสำเร็จ ที่สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของไทยทั้งนี้ ศลช. และ วช. ร่วมจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิด KN95 และนำไปสู่หน้ากากอนามัยชนิด N95 ได้สำเร็จในปี 2565 ซึ่งนวัตกรรมของหน้ากากอนามัยนี้ คือ เส้นใยไฟเบอร์ระดับนาโนเมตร และมีเทคนิคของการเคลือบเส้นใยด้วยสารยับยั้งไวรัส โดยเส้นใยและเทคนิคพิเศษนี้เป็นเทคโนโลยีจาก SCG ที่ได้นำมาพัฒนาเป็นหน้ากากอนามัยชนิด N95 รุ่นปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ “หน้ากากอนามัย MEL-B N95” ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ 99.99% และวัสดุที่ใช้สามารถป้องกันไวรัสได้ 99.53 มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ 98.96% และคุณภาพการป้องกันของหน้ากากอนามัย อยู่ในระดับที่ 3 จึงเป็นหน้ากากที่เหมาะสำหรับใช้งานทางการแพทย์ และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย ใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทย จึงมีราคาที่ถูกกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าด้วยคุณสมบัติที่เทียบเคียงกันอยู่ที่ร้อยละ 30 ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปกิจกรรมวันนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ผู้บริหารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตราชเทวี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น