กิจกรรมค่ายกลางวันปฐมวัย Day Camp - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมค่ายกลางวันปฐมวัย Day Camp


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายกลางวันปฐมวัย Day Camp พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมตามฐานกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและศักยภาพของเด็ก ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตประจำวันและการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad