พม. จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม (SCC) หนุนสร้างความมั่นคงให้มนุษย์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม (SCC) หนุนสร้างความมั่นคงให้มนุษย์


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม (Social Capital Corridor) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ ชั้น 19 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.


นายอนุกูล กล่าวว่า วันนี้ เป็นการประชุมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม (Social Capital Corridor) หรือ SCC เพื่อสร้างความมั่นคงให้มนุษย์ซึ่งเป็นหมุดหลักของสังคมและกำจัดต้นเหตุของปัญหาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจอันกระทบ

ถึงความมั่นคงของชาติ โดยที่ประชุมได้กำหนดจุดเน้นในการขับเคลื่อนโครงการฯ ที่เริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว และมีการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ โดยมอบหมายให้กระทรวง พม. พิจารณาเสนอพื้นที่ และยึดการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายตามบริบทของพื้นที่ พร้อมเชื่อมความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยดำเนินการเสริมข้อจำกัดที่มีอยู่ อาทิ ทุนและองค์ความรู้


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม (Social Capital Corridor) หรือ SCC นับเป็นตัวเร่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในเชิงสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้รูปแบบการจัดการแบบพิเศษทำนองเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่จำเป็นต้องทำโดยเร่งด่วน และเกิดการพัฒนาคนในเชิงสังคมควบคู่กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาบานปลาย โดย  มุ่งเน้นกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม                      ศิริพร ไชยสุต 
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น