พม. จับมือเครือข่ายจัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน มุ่งขับเคลื่อนงานขจัดความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ (RPA on EVAC) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. จับมือเครือข่ายจัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน มุ่งขับเคลื่อนงานขจัดความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ (RPA on EVAC)


เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66  เวลา 16.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน : มุมมองอาเซียน ... สู่การขับเคลื่อนในประเทศไทย เพื่อทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาคอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (RPA on EVAC) ซึ่งจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวง พม. ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดี ดย. พร้อมผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนภาครัฐและภาคประชาสังคมกว่า 120 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานครนายอนุกูล กล่าวว่า ด้วย กระทรวง พม. โดย ดย. ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการดำเนินงานตามโครงการ “End Violence against children in Thailand and ASEAN " ได้แก่ การประชุมระดับชาติ เพื่อทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาคอาเซียน พ.ศ. 2559 – 2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และการประชุมออนไลน์ติดตามความก้าวหน้า การขจัดความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทย และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาคอาเซียน พ.ศ. 2559 – 2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนในมิติของอาเซียน ความสำเร็จ ความคาดหวัง และก้าวต่อไป โดย 1) นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC 2) Mr.Miguel Musngi ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน 3) Mr.Lucio Sarandrea ยูนิเซฟ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และ 4).Ms.Amihan Abueva จาก CRC Asia ทั้งนี้ ผลการประชุมดังกล่าวจะนำไปสู่การทบทวนงานด้านเด็กในปัจจุบัน และการขับเคลื่อนงานขจัดความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการป้องกันและคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพต่อไป


นอกจากนี้ เป็นเวทีรวบรวมความก้าวหน้า ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยเฉพาะจากองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งกระทรวง พม. โดย ดย. จะรับไปพิจารณาเพื่อประกอบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็ก ฉบับที่ 2 และรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก รวมทั้งจะประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนงานกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันขจัดความรุนแรงต่อเด็กร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad