สาธิต “ดร.สาธิต” มอบประกาศนียบัตรให้ 405 สถานพยาบาล ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 ของ สรพ. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

สาธิต “ดร.สาธิต” มอบประกาศนียบัตรให้ 405 สถานพยาบาล ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 ของ สรพ.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรให้กับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 405 แห่ง ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เผย การพัฒนาคุณภาพด้วยมาตรฐาน HA เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับสถานพยาบาล ทำให้สามารถต่อสู้วิกฤต สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย บุคลากร และสังคม  


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวปาฐกถาและเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “Synergy for Safety and Wellbeing” ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 405 แห่ง  

ดร.สาธิต กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสถานพยาบาลทั้ง 405 แห่ง ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ทั้งที่ผ่านการรับรองคุณภาพเป็นครั้งแรกและที่ได้รับการต่ออายุการรับรอง ทั้งนี้ จากการถอดบทเรียนที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาคุณภาพด้วยมาตรฐาน HA ทำให้สถานพยาบาลมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถต่อสู้วิกฤต ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งชุมชนและสังคม เห็นได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ผ่านมา ทั้งโรคโควิด 19 และโรคฝีดาษลิง ซึ่งสถานพยาบาลต้องเป็นด่านหน้าและสามารถจัดการปัญหาได้อย่างดี  

“การทำงานคุณภาพให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ต้องมาจากความร่วมมือและผสานพลังจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยขยายพลังระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยได้อย่างไม่มีขีดจำกัด และผมพร้อมที่เป็นส่วนหนึ่งในการผนึกพลังให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน จับมือและเดินหน้าไปด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนมีความสุข และมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” ดร.สาธิต กล่าว  


ด้าน พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ กล่าวว่า การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 สถาบันฯ เป็นองค์กรกลางในการจัดเวทีสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สถานพยาบาลเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิชาการที่น่าชื่นชม ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในมิติต่างๆ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบบริการสุขภาพเกิดความยั่งยืน โดยสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 405 แห่ง ประกอบด้วย สถานพยาบาลผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้า 3 แห่ง และต่ออายุการรับรองขั้นก้าวหน้า 5 แห่ง สถานพยาบาลผ่านการรับรองครั้งแรก 26 แห่ง และต่ออายุการรับรอง 339 แห่ง สถานพยาบาลผ่านการต่ออายุการรับรองและผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ 22 เครือข่าย ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองตามมาตรฐานกระบวนการคุณภาพ 1 แห่ง และผ่านการต่ออายุการรับรอง 9 แห่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad