พม. มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ยกย่องต้นแบบทำความดี ผู้ให้โดยไม่มีขอบเขต - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ยกย่องต้นแบบทำความดี ผู้ให้โดยไม่มีขอบเขต


เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 66 เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ให้กับ 10 บุคคลต้นแบบทำความดีของสังคม เป็นภาคีเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความมุ่งมั่นในการทำงานช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างกำลังใจให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในสังคม  โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯนายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งครอบครัวที่เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ อีกทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน เพราะกระทรวง พม. ทำงานเพียงหน่วยงานเดียว ย่อมไม่สามารถสำเร็จได้ วันนี้ จึงกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ 10 บุคคลต้นแบบทำความดีของสังคม และเสริมพลังภาคีเครือข่ายที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม สำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดี ด้วยการช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในสังคมนายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมมีความหลากหลายทั้ง 10 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านสามารถถอดบทเรียนให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนได้ และสิ่งที่แต่ละท่านได้ทำนั้น เป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ถอดเป็นบทเรียนว่า 1. ความเพียรชนะทุกอย่าง  2. รักในสิ่งที่ทำ มีความสุขในสิ่งที่ทำ และ 3. เป็นผู้ให้โดยไม่มีขอบเขต ดังนั้น สังคมได้รับประโยชน์จากทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และที่สำคัญ แม้ไม่มีรางวัล ทุกท่านก็ไม่ต้องการอะไร นอกจากต้องการให้สังคมดีขึ้น ซึ่งสังคมรับรู้ได้ในสิ่งที่ทุกท่านทำ  ทั้งนี้ ในนามของกระทรวง พม. ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำความดีเพื่อสังคม 
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้เสียสละเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) คุณคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ผู้เป็นหลักสานต่องานสำคัญที่ยูนิเซฟที่ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลไทยและพันธมิตรในการเข้าถึงเด็กและเยาวชน 2) คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมอบมรดกทางธรรมชาติผ่านพันธุ์ไม้นานาพรรณ ณ สวนนงนุช พัทยา ให้เป็นมรดกทางการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสืบต่อไป 3) ดร.สมศักดิ์ ชลาชล แฮร์สไตลิสต์ชั้นนำของประเทศไทย ผู้ผลักดันอาชีพช่างผมไทยสู่สากลและเปลี่ยนชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว 4) คุณณัฐริดา มงคลคีรี กาแฟพิเศษของลูกที่สะเทือนไปถึงสวนของพ่อ อ.แม่สอด จ.ตาก 5) คุณนุชนารถ บุญคง  ผู้เยียวยาชีวิตเด็กชายขอบ ด้วยกระบวนการทางศิลปะ ที่ จ.เชียงราย ตั้งแต่ปี 2544 6) คุณพีระพงษ์ พิมตะวงศ์ (ครูเพียว) โรงเรียนวัดโตนด กทม. ครูที่เด็กอยากกอด  7) คุณสุเมธ บุญส่ง คนสู้ชีวิตที่เป็นทั้งช่างภาพและเด็กเข็นดอกไม้ปากคลองตลาด 8) คุณนฤพนธ์ ประธานทิพย์ วิ่งเปลี่ยนชีวิตจากอ้วน 100 กิโลกรัม สู่การวิ่ง 100 กิโลเมตร และเป็นนักวิ่งมาราธอนครองเหรียญ Six star finisher 9) คุณนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ผู้รักษา "หน้าที่" ด้วย "ชีวิต" และทวงคืนความยุติธรรมให้สามี (พล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม) และ 10. คุณสมใจ สุขใจ (เด๋อ ดอกสะเดา) ศิลปินตลกผู้มอบชีวิตให้เด็กด้อยโอกาส ผู้เปลี่ยน "ดาวน์ซินโดรม" เป็น "ดาวตลก" #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad