ยอดผู้ป่วยคลินิกมลพิษทางอากาศใน กทม.ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 -12 มี.ค. 66 พบแล้วกว่า 883 ราย มี.ค. 66 เดือนเดียว 148 ราย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

ยอดผู้ป่วยคลินิกมลพิษทางอากาศใน กทม.ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 -12 มี.ค. 66 พบแล้วกว่า 883 ราย มี.ค. 66 เดือนเดียว 148 ราย


นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา ณ คลินิกมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-12 มี.ค.66 ว่า มีประชาชนเข้ามารับบริการ ณ คลินิกมลพิษทางอากาศซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และรพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 148 ราย โดยในวันที่10 มี.ค. มีผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษามากที่สุด 48 ราย อย่างไรก็ตามหลังจากวันที่ 10 มี.ค. จำนวนผู้ป่วยลดลงตามลำดับ โดยวานนี้มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 8 ราย

ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มมาเข้ารับการรักษาสูงสุด รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดสมอง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตาอักเสบ และหอบหืด ตามลำดับ

สำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากฝุ่น PM 2.5 ส่วนใหญ่จะมีอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง หอบหืดเฉียบพลัน หรือหลายอาการร่วมกัน ซึ่งต้องได้รับคำแนะนำและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ โดยทางคลินิกมลพิษทางอากาศ จะคัดกรองอาการ ให้คำแนะนำและให้การรักษา รวมถึงการซักประวัติเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและให้ข้อแนะนำในการปรับพฤติกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม ซึ่งประชาชนสามารถคัดกรองประเมินอาการตนเองในเบื้องต้น และหากมีอาการรุนแรงสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาลได้ทันที ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่แต่ละท่านมีตามกฎหมายนอกจากนี้ ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือขอรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad