​รมว.สุชาติ ย้ำ บอร์ดอุทธรณ์ สปส. ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง สร้างความเสมอภาคในสังคม..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

​รมว.สุชาติ ย้ำ บอร์ดอุทธรณ์ สปส. ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง สร้างความเสมอภาคในสังคม..o

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายอาทิตย์ อิสโม ประธานกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม และกรรมการอุทธรณ์ ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ ในการแก้ไขปัญหาการอุทธรณ์ของผู้ประกันตนมาตรา 39 รายงานผลการดำเนินงานการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง กันยายน 2565 ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม ได้แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ของนายจ้าง ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใด ที่ยังไม่พอใจในคำสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามอำนาจหน้าที่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบคณะกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง ในลักษณะไตรภาคี
นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณคณะกรรมการอุทธรณ์ในหลายๆ เรื่องที่ได้ดำเนินงานร่วมกันในการช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ผมขอให้แนวทางการทำงานโดยมองประชาชนเป็นตัวตั้ง รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนและนำปัญหาเหล่านั้นมาทำเป็นนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านได้อนุมัติโครงการต่าง ๆ ในทุกเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์ ผมเองขอชื่นชมคณะกรรมการอุทธรณ์ชุดนี้ที่ได้ดำเนินการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใต้หลักการ Balance ความรู้สึกประชาชน เพื่อสร้างความยุติธรรม ภายใต้หลักมนุษยธรรม และสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสังคม ทั้งในส่วนของนายจ้าง ลูกจ้าง และพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้แข็งแรง ประเทศชาติแข็งแรง และประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น