มท. รับมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ M.O.I. RUN 2022 จาก สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทยมอบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

มท. รับมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ M.O.I. RUN 2022 จาก สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทยมอบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับมอบเงินสนับสนุนโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ผู้มอบ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และจังหวัดทุกจังหวัด จัดโครงการ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022” เป็นกิจกรรมการวิ่งรูปแบบ Virtual Run โดยกำหนดระยะทางการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ Fun run 5 กิโลเมตร มินิฮาล์ฟมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประชาชนอยู่เป็นสุข ทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญาและจิตวิญญาณ ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง จำนวน 1,000 คน เป็นเงิน 600,000 บาท โดยภาพรวมการจัดโครงการ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022 มีผู้สมัครรวม 38,509 คนจากทั่วประเทศ มีเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 9,511,723 บาท ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะนำเงินรายได้ทั้งหมด มอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น