MBK รับโล่เกียรติคุณผู้ประกอบการต้นแบบลดมลพิษทางอากาศกรุงเทพฯ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

MBK รับโล่เกียรติคุณผู้ประกอบการต้นแบบลดมลพิษทางอากาศกรุงเทพฯ


เอ็ม บี เค องค์กรไทยหัวใจสีเขียวให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ปัญหาสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม โดย นายประหยัด บุญคำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหาร รับโล่เกียรติคุณผู้ประกอบการต้นแบบในการลดมลพิษทางอากาศ พื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และ รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอากาศสะอาด เขตปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
นอกจากนี้ เอ็ม บี เค ในฐานะสมาชิกสมาคมการค้าพลังสยามได้เป็นตัวแทนร่วมสนับสนุนเสื้อโปโลแก่ภาคีภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมรณรงค์ในโครงการอากาศสะอาด เขตปทุมวัน โดยมี นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบ สำหรับโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน เป็นการร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และภาคีเครือข่าย ในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น