ลงพื้นที่ปฏิบัติหลายภารกิจ/ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ /จุดเสี่ยงริมคลองปากน้ำ /ปลูกพิกุลถนนสวย/ปรับสวนพัฒนาภิรมย์เพิ่ม Dog Park - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ปฏิบัติหลายภารกิจ/ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ /จุดเสี่ยงริมคลองปากน้ำ /ปลูกพิกุลถนนสวย/ปรับสวนพัฒนาภิรมย์เพิ่ม Dog Park

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.65  นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตประเวศ ประกอบด้วย เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ซอยสุขาภิบาล 2 แยก 15 จำนวนบ้าน 430 หลัง ประชากร 3,000 คน มีอาสาสมัครชักลากขยะในชุมชน 1 คน การจัดเก็บและคัดแยกขยะของชุมชน ขยะทั่วไป เขตฯ จัดเก็บวันจันทร์ และวันเสาร์ เก็บซอย 1-5 
ส่วนวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เก็บซอย 6-10 โดยจะมีอาสาสมัครชักลากขยะจากบ้านเรือนประชาชนมารวมไว้ปากซอย รอรถขยะมาจัดเก็บ จึงไม่มีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง ขยะรีไซเคิล ประชาชนแต่ละครัวเรือน จะคัดแยกไปขายยังร้านรับซื้อของเก่า ขยะเศษอาหาร มีการคัดแยกอยู่บ้างบางครัวเรือน โดยจะมีผู้เลี้ยงปลามารับยังบ้านที่คัดแยกไว้ทุกเช้า เพื่อนำไปให้อาหารปลา ขยะอันตราย เขตฯ จัดเก็บทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน สำหรับปริมาณขยะก่อนคัดแยก 4 ตัน ปริมาณขยะหลังคัดแยก 2.5 ตัน ปริมาณขยะลดลง 1.5 ตัน นอกจากนี้ เขตฯ เข้าไปสนับสนุนการคัดแยกขยะในชุมชน 40 ไร่ ดังนี้ 1.ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน กำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกัน 2.เจ้าหน้าที่เขตฯ ร่วมกับผู้นำชุมชน เดินเคาะประตูบ้านพบปะกับลูกบ้านโดยตรง เก็บข้อมูลการจัดการขยะแต่ละครัวเรือน 3.นำข้อมูลมาสรุปหาแนวทางแก้ไขหรือต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

เจาะลึกจุดเสี่ยงภัยทางเดินริมคลองปากน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราความปลอดภัย

ต่อมาได้ตรวจจุดเสี่ยงภัยอาชญากรรม บริเวณทางเดินริมคลองปากน้ำลอดใต้ถนนกาญจนาภิเษก ด้านหลังโรงเรียนคลองปักหลัก ซึ่งเป็นพื้นที่เปลี่ยวมีมุมอับลับตาผู้คน เขตฯ ได้ติดตั้งตู้เขียวและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดดังกล่าวอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง นอกจากนี้สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจจุดดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ พัฒนาทำความสะอาดทางเดินริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ที่บดบังทัศนียภาพ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนที่ใช้ทางเดินริมคลอง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวย ปลูกต้นพิกุลคู่ถนนพัฒนาการตัดใหม่

สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวย เขตฯ ได้คัดเลือกถนนพัฒนาการตัดใหม่ (ปลูกต้นไม้ 1 ถนน 1 เขต) ตั้งแต่แยกถนนอ่อนนุช (ทางต่างระดับถนนพัฒนาการข้ามถนนอ่อนนุช) ถึงแยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สามแยกวัดแก้ว) ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ช่องทางการเดินรถ 6 ช่องจราจร ฝั่งละ 3 ช่องจราจร มีเกาะกลาง ทางเท้ากว้าง 4-7 เมตร ต้นไม้ที่ปลูกแล้ว ได้แก่ ต้นพิกุล ปลูกบนเกาะกลาง และบนทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง รวมประมาณ 1,200 ต้น เขตฯ จะปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน โดยการปรับปรุงดิน ปูหญ้า และปรับเปลี่ยนต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นพิกุลออก รวมถึงต้นที่แคระแกนไม่เติบโต จากนั้นจะปลูกต้นพิกุลทดแทน รวมถึงปลูกต้นพิกุลเพิ่มเติมเสริมช่องว่างที่ห่าง 15 เมตร ช่องละ 2 ต้น บนทางเท้าทั้ง 2 ฝั่งอีกด้วย

ปรับปรุงสวนพัฒนาภิรมย์เดิมเป็นสวน 15 นาที พร้อมพัฒนาสวนใหม่เพิ่มสวน Dog Park

จากนั้นเดินสำรวจพื้นที่จัดทำสวน 15 นาที สวนพัฒนาภิรมย์ บริเวณใต้สะพานต่างระดับข้างถนนอ่อนนุชเชื่อมถนนพัฒนาการเก่ากับถนนพัฒนาการตัดใหม่ ซึ่งสวนดังกล่าวจัดทำโดยสำนักการโยธา ต่อมามอบให้เขตฯ ดูแลในส่วนของพื้นที่สีเขียว ส่วนที่เป็นทรัพย์สิน ยังไม่ได้ส่งมอบ โดยเขตฯ มีแนวคิดในการปรับปรุงสวนเดิมเป็นสวน 15 นาที มีลานกีฬาสำหรับเยาวชน และพัฒนาต่อยอดสวนใหม่ ปลูกต้นไม้เสริมให้ร่มรื่น รวมถึงจัดแบ่งทำเป็นสวน Dog Park ออกแบบทำฐานติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และสำหรับเด็กเล่น (สนามเด็กเล่น) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่แนวถนนพัฒนาการตัดใหม่ ถนนพัฒนาการเก่า ซอยอ่อนนุช 70/1 (หมู่บ้านเสรี) และฝั่งโรงเรียนงามมานะ ได้มีพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจใกล้บ้านในระยะทาง 800 เมตร หรือเดินทาง 15 นาที
ตรวจพื้นที่ทำการค้าปากซอยอ่อนนุช 70 พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
จุดสุดท้ายตรวจความเรียบร้อยพื้นที่ทำการค้า บริเวณที่ว่างปากซอยอ่อนนุช 70 เป็นจุดทำการค้าที่ได้รับอนุมัติใหม่ จำนวน 1 จุด ผู้ค้า 53 ราย ซึ่งเป็นจุดเดิมที่ถูกยกเลิกจุดผ่อนผันไปเมื่อ 30 ก.ย.2559 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 และประกาศสำนักงานเขตประเวศ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

จากการลงพื้นที่พบว่า ผู้ค้าให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดพื้นที่เป็นอย่างดี ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ลักษณะแผงค้าเป็นระเบียบเรียบร้อย มีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด อย่างไรก็ตามพื้นที่ทำการค้าดังกล่าวยังขาดในเรื่องของไฟฟ้าและประปา กลุ่มผู้ค้าจึงขอความอนุเคราะห์มายังกรุงเทพมหานคร ให้ช่วยประสานในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้าในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ทำการค้าดังกล่าว นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ค้าในเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภท พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าให้ช่วยกันคัดแยกขยะจากสินค้าที่นำมาจำหน่าย ก่อนนำไปทิ้งยังจุดคัดแยกขยะที่กำหนดไว้
ในการลงพื้นที่วันนี้มี นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตประเวศ สำนักสิ่งแวดล้อม ชาวชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #ปลอดภัยดี
-----

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น