พก. ประกาศเกียรติคุณคนพิการที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ โครงการ WE CAN DO “เรารู้ คุณทำได้” ประจำปี 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

พก. ประกาศเกียรติคุณคนพิการที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ โครงการ WE CAN DO “เรารู้ คุณทำได้” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีประกาศเกียรติคุณคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงิน เพื่อประกอบอาชีพและด้านการจ้างงานในสถานประกอบการโครงการ WE CAN DO “เรารู้ คุณทำได้” ประจำปี 2565 (รูปแบบ Virtual Event ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์) โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรด้านคนพิการ สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานที่เป็นแหล่งเงินทุน ซึ่งให้การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในด้านของการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยในแต่ละปีมีคนพิการที่กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ตามมาตรา 33 คนพิการสามารถทำงานและประสบความสำเร็จ มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ซึ่ง กระทรวง พม. โดยพก. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในศักยภาพและความสามารถของคนพิการ จึงได้จัดทำ โครงการ We Can Do “เรารู้ คุณทำได้” โดยดำเนินการคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จจากการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ และคนพิการที่ทำงานในสถานประกอบการตาม ตามมาตรา 33 จากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง ให้โอกาส ให้เกียรติ กำลังใจ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สังคมทราบถึงความสำเร็จในการประกอบอาชีพของคนพิการ พร้อมทั้งให้เข้าใจศักยภาพและความสามารถของคนพิการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าถึงตลาดแรงงาน เพื่อสร้างรายได้ รวมถึงสร้างความมั่นใจและศักดิ์ศรีของตัวเองและครอบครัวยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ ภายในงานพบกับกิจกรรม อาทิ การแสดงสด วงดนตรีคนตาบอด S2S “From Street to Stars” นิทรรศการเสมือนจริงผลงานคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพและด้านการจ้างงานในสถานประกอบการ บูธรับสมัครงานออนไลน์สำหรับคนพิการ กิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมงาน www.wecando-dep.com และประเมินผลการจัดงาน ในรูปแบบออนไลน์ รับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง ZOOM Meeting และ FACEBOOK LIVE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ YOUTUBE LIVE ที่ Dep.Channelไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น