พม. พร้อมผนึกกำลังช่วยเหลือคนไทย สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร พม. ในญี่ปุ่น...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

พม. พร้อมผนึกกำลังช่วยเหลือคนไทย สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร พม. ในญี่ปุ่น...D
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมพบปะพูดคุยและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ุ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมรับฟังปัญหาและหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นนายจุติ กล่าวว่า ระหว่างการหารือ ผู้แทน อพม. ได้เล่าถึงปัญหาส่วนใหญ่ของคนไทยที่เดินทางมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น คือ ภาษาและการสื่อสาร ซึ่งทำให้นายจ้างญี่ปุ่นเลือกจ้างแรงงานต่างชาติจากประเทศอื่น เช่น ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม เป็นต้น มากกว่าแรงงานไทย อีกทั้งแรงงานไทยอาจไม่ได้รับสิทธิเท่าที่ควรจะเป็น และปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งของคนไทย คือ ยาเสพติด พบว่า สถิติคนไทยถูกจับและคุมขังในคุกญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งของชาวต่างชาติ
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปัญหาทั้งหลายต้องอาศัยความร่วมมือกัน ซึ่ง อพม. จะเป็นกำลังเสริมให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลช่วยเหลือคนไทย หาก สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และ อพม. พบปัญหาของคนไทยที่กระทรวง พม. สามารถช่วยเหลือได้ ขอให้แจ้งกระทรวง พม. เพื่อให้ความช่วยเหลือตามแต่กรณี นอกจากนี้ ตนได้มอบเกียรติบัตรแก่ อพม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร อพม. ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณ อพม. และเครือข่ายคนไทยทุกคนในความเสียสละและความปรารถนาดีที่มีต่อพี่น้องคนไทยด้วยกันในต่างแดน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น