ปลัด พม. นำทีมผู้บริหาร ศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น พร้อมปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย..u - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

ปลัด พม. นำทีมผู้บริหาร ศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น พร้อมปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย..u

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และนายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมศึกษาแนวทางการประยุกต์วิธีคิดการจัดการดูแลผู้สูงอายุให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของบ้านพักผู้สูงอายุ Silver Villa ในเขตเนริมะ (Nerima City) ของกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นบ้านพักผู้สูงอายุเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น ด้วยการจัดบริการการดูแลสำหรับผู้สูงอายุหลากหลายกลุ่มและมีราคาที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้สูงอายุ


นายทาคานาริ อิวากิ (Mr.Takanari Iwaki) เจ้าของบ้านพักผู้สูงอายุ Silver Villa กล่าวว่า บ้านพักแห่งนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่เปิดมากว่า 41 ปี ซึ่งตนรับช่วงต่อมาจากรุ่นพ่อแม่ และปัจจุบัน ได้บริหารร่วมกับภรรยา บุตรสาว และบุตรชาย ด้วยแนวคิดว่า คนดูแลผู้สูงอายุต้องมีความเข้าใจความชรา (Ageing) ซึ่งมีผู้ดูแลอายุเฉลี่ยถึง 55 ปี และบ้านพักแห่งนี้ นอกจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ยังได้เปิดสระว่ายน้ำและสนามเด็กเล่นให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ นับเป็นการดึงสังคมเข้าหาผู้สูงอายุอีกด้วย
นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่น่าชื่นชมและสมควรนำมาปรับใช้กับการดูแลผู้สูงอายุในทุกรูปแบบ เนื่องจากเป็นการใช้ใจทำงาน และการให้บริการด้วยความเข้าใจ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ ซึ่งตนและผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องที่อยู่อาศัยและการดูแลผู้สูงอายุจะได้นำแนวคิดและหลักการที่เรียนรู้จากรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบและบริบทของสังคมไทยต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น