พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่! ประเพณีงานเจ เยาวราช 2565 “เถลิงถวัลย์ 70 พรรษา มหามงคล” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่! ประเพณีงานเจ เยาวราช 2565 “เถลิงถวัลย์ 70 พรรษา มหามงคล”


เริ่มแล้วเทศกาลงานบุญแห่งปี! ประเพณีงานเจ เยาวราช 2565 ชูแนวคิด “เถลิงถวัลย์ 70 พรรษา มหามงคล” ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจเยาวราช พร้อมกิจกรรมไฮไลต์! เมนูเจมงคลกระทะใหญ่สุดพิเศษ! “ผัดหมี่ 10 จักรพรรดิมังกร” จากเชฟโรงแรมแกรนด์ไชน่า เยาวราช ขบวนแห่รถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม ขบวนมังกรเงินยาว 70 เมตร มังกรทองยาว 90 เมตร ขบวนสิงโตต่อตัวตีลังกากว่า 25 หัว และกิจกรรมอีกมากมาย ตลอด 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่ 25 กันยายน–4 ตุลาคมศกนี้ สร้างบุญ สร้างกุศล สักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นท่องเที่ยวไทย คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาทเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ จัดพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจครั้งใหญ่แห่งปี ในงาน “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2565” ซึ่งขึ้นภายใต้แนวคิด “เถลิงถวัลย์ 70 พรรษา มหามงคล” โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายธีรเดช สินธพเรืองชัย ประธานการจัดงาน คณะผู้จัดงาน และผู้ร่วมสนับสนุนให้การต้อนรับ

ภายหลังพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ นายธีรเดช สินธพเรืองชัย ประธานจัดงาน และทูตไต้หวันประจำประเทศไทย ได้ร่วมปรุงอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ร่วมกับเชฟมืออาชีพจากโรงแรมแกรนด์ไชน่า เยาวราช ในเมนู “ผัดหมี่ 10 จักรพรรดิมังกร” จากวัตถุดิบมงคล 10 ชนิด ได้แก่ หมี่ซั่ว ฮ่อยจ๊อเจ เต้าหู้ แปะก๊วย เห็ดหอม เห็ดชิเมจิ สมหวัง (แห้ว) แครอท ขึ้นฉ่าย และพริกหยวก พร้อมแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมงานชิมฟรี! จำนวน 1,790 จาน ท่ามกลางผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งตลอดเส้นทางถนนเยาวราชนายธีรเดช สินธพเรืองชัย ประธานการจัดงาน “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2565” กล่าวว่า งานเจเยาวราชเป็นประเพณีสำคัญประจำปีที่เกิดจากแรงบันดาลใจแห่งศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งพ่อค้า ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร และกลุ่มผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลงานเจกรุงเทพฯ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงานและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก

“ประเพณีงานเจ เยาวราช 2565” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน–4 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ภายใต้แนวคิด “เถลิงถวัลย์ 70 พรรษา มหามงคล” เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา และพระพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมพรรษายืนยาว 90 พรรษา พร้อมร่วมดำรงไว้ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจเยาวราชที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติและยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ในมณฑลพิธี โดยการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานด้านพิธีกรรม และงานด้านพิธีการ

งานด้านพิธีกรรม : มี 3 องค์ประกอบ คือ

1. มงคลสถาน : ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเยาวราชให้ความเคารพ และจัดพื้นที่ต้อนรับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สำหรับเทศกาลงานเจนี้ ได้ใช้พื้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นพื้นที่มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์

2. ตำนาน 22 ศาลเจ้า : พิธีรวมผงธูปจาก 22 ศาลเจ้าในเยาวราช ด้วยแรงอธิษฐานและความเชื่อมั่นในพลังแห่งศรัทธา โดยใน 1 ปีจะมีการรวมผงธูปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นมวลสารสำคัญในการประกอบพิธี และจะอัญเชิญผงธูปมวลสารจาก 22 ศาลเจ้ามาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช ตลอดงานกินเจ 10 วัน

3. จิตแห่งศรัทธา : พิธีอัญเชิญเทพเจ้า “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้า แชกุง” ในปีนี้จะเป็นปีแรกที่อัญเชิญ “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” ทั้ง 12 องค์บนเกี้ยว โดยกองทัพบกได้ส่งทหารชายแท้ที่ผ่านพิธีปวารณาตนถือศีลกินเจแบกเกี้ยวละ 4 คน รวม 12 เกี้ยว 48 คน คูณ 2 ผลัด 96 คน แห่อัญเชิญมาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช ตลอดงานกินเจ 10 วัน เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา

งานด้านพิธีการ : คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ “ผัดหมี่ 10 จักรพรรดิมังกร” จากโรงแรม แกรนด์ไชน่า เยาวราช พร้อมแจกฟรีให้ผู้ร่วมงาน จำนวน 1,790 จาน ในพิธีเปิดงานวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 พร้อมขบวนแห่รถบุปผาชาติองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดงโชว์เชิดมังกรเงินยาว 70 เมตร มังกรทองยาว 90 เมตร ปีนเสาล่อแก้ว พ่นไฟ และสิงโตต่อตัวตีลังกากว่า 25 หัว ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนจากผู้สนับสนุน และขบวนอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งการจำหน่ายอาหารเจเลิศรสจากผู้ประกอบการกว่า 150 ร้านค้า เรียงรายเต็มพื้นที่ 2 ฟากฝั่งเยาวราช ตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืน ซึ่งผู้ที่ซื้อสินค้าจากผู้สนับสนุนการจัดงานครบ 100 บาท รับคูปองชิงโชคกินฟรีตลอดปีจากผู้สนับสนุน โดยจะจับรางวัล ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ เวทีใหญ่เยาวราช

ในวันที่ 1 ตุลาคม เวลา 19.00 น. จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา และพระพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมพรรษายืนยาว 90 พรรษา ขอเชิญประชาชนชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมจุดเทียนชัยโดยพร้อมเพรียงกัน

“ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีถือศีลกินเจเยาวราช สร้างบุญ สร้างกุศล สักการะ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ ณ บริเวณมณฑลพิธี และอิ่มท้องกับอาหารเจหลากหลาย คาดว่าตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืนของการจัดงานเจ เยาวราช 2565 จะทำให้เศรษฐกิจในย่านเยาวราชคึกคักมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยว ไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นการท่องเที่ยวในประเทศหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด–19 อีกด้วย” นายธีรเดช กล่าวในตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น