รับฟังแลกเปลี่ยนมุมมองการประชาสัมพันธ์กับเยาวชนรุ่นใหม่..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

รับฟังแลกเปลี่ยนมุมมองการประชาสัมพันธ์กับเยาวชนรุ่นใหม่..o

ผศ.ดร. ทวิดา กมลเวช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนมุมมองการประชาสัมพันธ์ในมุมมองของคนรุ่นใหม่กับคณะนิสิตนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ก.ย.65 ในการแลกเปลี่ยนมีประเด็นสำคัญในเรื่องมุมมองของคนรุ่นใหม่กับการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางเท้า นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงความร่วมมือในการนำเสนอกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น