ปมท. จัดพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

ปมท. จัดพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ...D

ปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และพระธรรมทูตเพื่อนำไปมอบให้กับวัดไทยในต่างประเทศ

เมื่อวันที่  26 ก.ย. 65 เวลา 12.30 น. ที่พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเถรานุเถระ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมด้วย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายธูปเทียนแพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อมาถวายเครื่องสักการะแด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมกล่าวรายงาน จากนั้น ถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และพระธรรมทูต ตามลำดับ เวลาต่อมา เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวให้โอวาท เป็นอันเสร็จพิธี

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้ให้โอวาท ความตอนหนึ่งว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติด้วยความเห็นชอบของมหาเถระสมาคม ขอให้พระธรรมทูต นำพระเจตนารมณ์ของมหาเถรสมาคม อันมีเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม นำไปเผยแพร่ไปยังวัดทั่วราชอาณาจักร รวมถึงวัดในต่างประเทศได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อจะได้ช่วยกันทำหน้าที่ อบรมขัดเกลาจิตใจประชาชนให้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ตามหลักพระธรรมพระเทศนาต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า ด้วยปี 2565 เป็นปีมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิได้ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดพิมพ์คัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 84,000 คัมภีร์ โดยได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รจนาบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีดังกล่าว และคณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมมหาเถรสมาคม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระเมตตาจาก เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธานมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อนำไปแสดงพระธรรมเทศนาพุทธศาสนิกชนได้สดับทุกวันพระตลอดทั้งปี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นพิธีการน้อมถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ นำไปถวายแด่พระธรรมทูตในต่างประเทศและพระธรรมทูตที่อยู่ในพิธี เพื่อมอบให้กับวัดไทย สำนักสงฆ์ไทย และที่พักสงฆ์ในประเทศต่าง ๆ รวมจำนวน 709 แห่ง ได้นำไปแสดงเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยในต่างประเทศและชาวต่างประเทศ ได้สดับทุกวันพระ และน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดทั้งปี 2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น