รมว.เฮ้ง สั่ง กสร. ดูแลสิทธิลูกจ้าง Shopee ถูกปลด - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

รมว.เฮ้ง สั่ง กสร. ดูแลสิทธิลูกจ้าง Shopee ถูกปลด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง Shopee ที่ถูกเลิกจ้าง ย้ำลูกจ้างต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและประกันสังคม พร้อมเตรียมจัดหางานและฝึกอาชีพใหม่หากลูกจ้างต้องการ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวว่า Shopee กำลังปรับโครงสร้างใหญ่ทั่วภูมิภาค โดยประเทศไทยจะปรับลดลูกจ้าง ไม่ถึง 10% ทันทีที่ได้รับทราบข่าว พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความห่วงใยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้สั่งให้กระทรวงแรงงานดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มนี้ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ผมจึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ส่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันที เบื้องต้นได้รับรายงานว่า บริษัทในเครือช้อปปี้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีลูกจ้างทั้งหมด 3,300 คน จะเลิกจ้างลูกจ้างประมาณร้อยละ 10 สาเหตุการเลิกจ้างครั้งนี้ เนื่องจากเป็นนโยบายของบริษัทแม่ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภาวะการผันผวนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งหากมีการเลิกจ้างลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว บริษัทจะจ่ายสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายอย่างครบถ้วน อาทิ ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนในปีที่เลิกจ้าง และเงินพิเศษเพิ่มตามอายุงาน ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมจัดหางานรองรับกรณีลูกจ้างมีความประสงค์จะหางานใหม่ หรือหากลูกจ้างต้องการเปลี่ยนสายงานหรือเพิ่มทักษะด้านอาชีพก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานได้

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวต่อว่า หลังจากได้รับข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผมได้กำชับให้พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ชี้แจงข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบ ตลอดจน ดูแล ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง /เจ้าของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น