พก. จัดเวที Ted Talk คนพิการสร้างแรงบันดาลใจ งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

พก. จัดเวที Ted Talk คนพิการสร้างแรงบันดาลใจ งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 (เวทีกลาง) อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมไฮไลต์ การบอกเล่าความประทับใจของ นางสาววรรณี ศรีอรัญ คนพิการที่เฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นทุรกันดาร ที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส / เวที Ted Talk คนพิการสร้างแรงบันดาลใจ 

โดยน้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ นักเขียนและนักพูดในการให้แรงบันดาลใจ และ Ted Talk คนพิการทางจิตกับการอยู่ร่วมกันในสังคม โดย สมาคมเสริมสร้างชีวิต บริษัทลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด รวมถึง การแสดงศักยภาพของคนพิการ (เต้น Cover เพลงจินนี่จ๋า+แบมแบม) โดยทีม DBK-T21 (DownSyndrome Bangkok Trisomy21) สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ เวทีย่อย ณ โถงชั้น 1 ตึก พส. กิจกรรมชุดการแสดงรำกลองยาวเพลงเกี่ยวข้าว จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี และการจัดกิจกรรมในพื้นที่ปล่อยพลัง Empowerment ลานโอกาสสำหรับคนพิการ “สร้างสรรค์หัตถกรรมบำบัด ถัก ร้อย” 1. กระเป๋าถักเชือกร่ม 2. ถักแคนตัส 3. สายคล้องแมส จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี ที่จัดขึ้นภายในงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในภาพรวมของประเทศสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการแสดงผลงานอันเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ พก. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานสำคัญในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยใน 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1) นิทรรศการวิชาการ สิทธิ สวัสดิการ / ข้อมูลด้านคนพิการ ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการดีเด่น / โครงการ WE CAN DO / Next Steps โลกแห่งอนาคตสำหรับคนพิการ อาทิ One Stop Service / ครอบครัวอุปการะ / อาชีพแนวใหม่  / พม.กลาโหม สานพลัง มุ่งพัฒนาสร้าง คนดี คนเก่ง / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนพิการ เป็นต้น 2) การให้คำแนะนำด้านสิทธิ สวัสดิการ สำหรับคนพิการและผู้ดูแล 3) CSR จาก 6 บริษัทเครือข่ายชั้นนำ ร่วมจัดบริการ/ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ 4) พื้นที่ปล่อยพลัง Empowerment ลานโอกาสสำหรับคนพิการ การสาธิตผลิตภัณฑ์คุณภาพและการแสดงด้านดนตรีศิลปะจากคนพิการทั้งนี้ ขอเชิญชวนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนที่สนใจผลงาน Soft Power ของกระทรวง พม. การแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม อาหาร และผลิตภัณฑ์คนพิการในระดับ Premium จากฝีมือคนพิการ ได้ไปจนถึงวันที่ 3 ต.ค. 65 นี้ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น