กทม.จัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า ยกเขตพญาไทและเขตราชเทวีเป็นต้นแบบ..u - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

กทม.จัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า ยกเขตพญาไทและเขตราชเทวีเป็นต้นแบบ..u


เมื่อวันที่ 8 ก.ย.65 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหาบเร่-แผงลอย โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมและกล่าวถึงการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า หัวใจหลักที่สำคัญคือการคาดการณ์ล่วงหน้า ระเบียบต้องมาก่อน เมื่อยกเลิกได้ก็ต้องหาที่ใหม่ เพื่อให้ผู้ค้าทำมาหากิน การดำเนินชีวิตของแต่ละคนย่อมมีภาระแตกต่างกัน พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ค้า จัดหาพื้นที่ทำการค้าให้ใหม่ ส่วนแผงค้าควรมีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการจัดเก็บและขนย้าย ต่อมาเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบถึงการทำงาน เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ทางเทศกิจได้จัดรถบริการรับ-ส่งในการเดินทาง สุดท้ายเรื่อง การทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ด้านรองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าวว่า สำนักงานเขตพญาไท และสำนักงานเขตราชเทวี ถือว่าเป็นต้นแบบในการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า โดยได้รับการสนับสนุนร่มและแผงค้าจากภาคเอกชน ส่วนในพื้นที่เขตอื่นๆ ฝากทางผู้อำนวยการเขตประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ถึงการมีส่วนร่วมในพัฒนาในพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านเจ้าหน้าที่เทศกิจกำชับผู้ค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เมื่อทุกฝ่ายช่วยกันจะขับเคลื่อนให้งานสามารถไปต่อได้ด้วยตัวของมันเอง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมสำนักงานเขตต่างๆ ได้รายงานผลความคืบหน้าการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทำการค้า 95 จุด ผู้ค้า 6,048 ราย ประกาศเป็นพื้นที่ทำการค้าแล้ว 55 จุด ผู้ค้า 3,817 ราย อยู่ระหว่างประกาศ 31 จุด ผู้ค้า 1,602 ราย เสนอทบทวนเจ้าพนักงานจราจร 9 จุด ผู้ค้า 629 ราย นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นนโยบายที่เกี่ยวกับผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ประกอบด้วย การหาพื้นที่ให้แก่ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย การทำฐานข้อมูลและการลงทะเบียนแก่ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย การสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย (แหล่งเงินทุน) การพัฒนาศักยภาพผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย อย่างไรก็ตามในระยะแรก จะเน้นการจัดการพื้นที่ การจัดทำทะเบียนผู้ค้า และปรับปรุงกติกาการใช้พื้นที่ ส่วนประเด็นผลการดำเนินการตามนโยบายหาบเร่-แผงลอยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การสำรวจพื้นที่สำหรับพิจารณาเป็นจุดผ่อนผัน และพื้นที่สำหรับจัดทำแผงค้า การทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า การทบทวนกลไกการกำกับดูแลเรื่องหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในส่วนของแนวทางและวิธีดำเนินการ ได้กำหนดขอบเขตจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดพื้นที่ทำการค้า การขีดสีตีเส้นแสดงขอบเขตการตั้งวางแผงค้า กำหนดลักษณะและรูปแบบแผงค้าที่เหมาะสม การจัดวางสินค้าภายในขอบเขตที่กำหนดอย่างเป็นระเบียบ และการมีส่วนร่วมของผู้ค้า ภาครัฐ ภาคเอกชน สำหรับแผนการจัดระเบียบผู้ค้าและปรับปรุงทางแผงค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565 ระยะที่ 2 เดือนธันวาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 ระยะที่ 3 เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2566

สำหรับการประชุมวันนี้มี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตที่มีจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
#เศรษฐกิจดี #บริหารจัดการดี
---- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น