กทม. รับมอบน้ำ EM จากโครงการลดขยะเศษอาหารของแม็คโคร - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

กทม. รับมอบน้ำ EM จากโครงการลดขยะเศษอาหารของแม็คโคร

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.65 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบน้ำ EM จำนวน 10,000 ลิตร จากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร พร้อมคณะ มอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบต่อให้ 20 สำนักงานเขต ที่มีแม็คโครตั้งอยู่ในพื้นที่ นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งน้ำหมักชีวภาพดังกล่าว บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการลดขยะเศษอาหารสู่การฝังกลบด้วยการนำขยะเศษอาหารมาผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ประโยชนในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวขอบคุณแม็คโครที่เป็นตัวอย่างของการแยกขยะ โดยเฉพาะขยะเศษอาหารสามารถนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ ส่วนกากตะกอนที่เหลือสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยได้ ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคเอกชน นอกจากนี้ในอนาคตจะมีความร่วมมือในเรื่องอื่น ๆ เช่น ธนาคารอาหาร ถนนสวย เป็นต้น

------------------------------(พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น