รมว.เฮ้ง จับมือสถานประกอบการภาคเอกชน เดินหน้าส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ รองรับสังคมสูงวัยพร้อมDealสถานประกอบการ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

รมว.เฮ้ง จับมือสถานประกอบการภาคเอกชน เดินหน้าส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ รองรับสังคมสูงวัยพร้อมDealสถานประกอบการ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ขานรับนโยบายรัฐบาล ผลักดันโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมดีลสถานประกอบการขยายโอกาสการมีงานทำ รองรับสังคมสูงวัย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย รัฐบาลให้ความสำคัญกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยเฉพาะกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำในผู้สูงอายุ ให้มีรายได้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประเทศ โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว ได้สนับสนุนกระทรวงแรงงานดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ใน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสานพลังประชารัฐ จัดหางานให้ผู้สูงอายุ (Civil State Project for Elderly) กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา และกิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์

“ผมได้มอบนโยบายให้กรมการจัดหางานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ และในปีนี้ก็ได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานพื้นที่ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่เชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการให้เห็นถึงความสำคัญและเกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ รวมทั้งประชุมหารือกับนายจ้าง/สถานประกอบการร่วม 2,072 แห่ง ซึ่งมีการจ้างงานผู้สูงอายุแล้ว จำนวน 1,007 คน จากผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 1,392 คน

ทั้งยังมีการสำรวจความต้องการผู้สูงอายุที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะทำงาน จำนวน 9,408 คน พบว่าส่วนใหญ่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ ถึงร้อยละ 76 ต้องการทำงานประจำ ร้อยละ 15 และทำควบคู่กันทั้ง 2 งาน ร้อยละ 9” นายสุชาติ กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะทำงานได้มีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมไปถึงเพื่อให้ภาครัฐเป็นต้นแบบในการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยที่ผ่านมากรมฯได้มีการประสานสถานประกอบการต่างๆ ในการสนับสนุนการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุ เช่น บริษัท เอ็ม บีซี แลนด์ จำกัด บริษัท เอ็มเค เรสเตอรอง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวแทรเวิลลอด์จ จำกัด บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด เป็นต้น สำหรับตำแหน่งงานตามประเภทอาชีพที่ผู้สูงอายุได้รับการบรรจุงานมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ แรงงานด้านการผลิตต่างๆ แม่บ้าน พนักงานดูแลความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน และพนักงานขับรถยนต์ ตามลำดับ ซึ่งขณะนี้มีตำแหน่งงานว่างผู้สูงอายุ 20 ตำแหน่ง 148 อัตรา เช่น บาริสต้า ผู้จัดการสาขา เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า แม่บ้าน กุ๊กยุโรป เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ซึ่งให้บริการทั้ง Web application ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th และ Mobile application โดยคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการจับคู่ตำแหน่งงานตามความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ นอกจากนี้กรมการจัดหางานยังมีบริการข้อมูลอาชีพอิสระ สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อหารายได้หรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จำนวน 10 หมวด 199 อาชีพ เช่น รับจ้างตื่นมาตักบาตร ขายต้นไม้ออนไลน์ ทำเหรียญโปรยทาน ทำกำไลหินนำโชค ทำอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น โดยสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/vgnew เลือกหัวข้อ “อาชีพอิสระ 2022”

“กรมการจัดหางาน ขอขอบคุณสถานประกอบการภาคเอกชนซึ่งพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ จนเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมการจ้างงาน การสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งล่าสุดกรมฯ ได้ประสานกับ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ในการส่งเสริมการจ้างงาน จำนวน 100 อัตรา เพื่อไปทำงานที่ Cafè Amazon for chance ซึ่งยินดีรับสมัครทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ส่งเสริมให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และมีโอกาสเข้าถึงการประกอบอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน”อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center) อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้ากระทรวงแรงงาน เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น