“โครงการศาลทหารต้นแบบ ระยะ ที่3” เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดี สร้างความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมให้กับทหารและประชาชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

“โครงการศาลทหารต้นแบบ ระยะ ที่3” เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดี สร้างความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมให้กับทหารและประชาชน

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น.) พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นตามโครงการศาลทหารต้นแบบ ระยะที่ 3 (การเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีและการปฏิบัติราชการ) ให้แก่ ตุลาการพระธรรมนูญฝ่ายศาลมณฑลทหาร, อัยการศาลมณฑลทหารบก ได้แก่ กองทัพภาคที่ 1 อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 17 กองทัพภาคที่ 2 อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 39 กองทัพภาคที่ 4 อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 43 และ จ่าศาลมณฑลทหารบก ได้แก่ กองทัพภาคที่ 1 จ่าศาลมณฑลทหารบก 16 กองทัพภาคที่ 2 จ่าศาลมณฑลทหารบก 23 กองทัพภาคที่ 3 จ่าศาลมณฑลทหารบก 36 กองทัพภาคที่ 4 จ่าศาลมณฑลทหารบก 46 รวมจำนวน 12 รางวัล ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม

สำหรับโครงการศาลทหารต้นแบบ ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์ให้ศาลทหารมีการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีเพื่อให้ศาลทหารรวมถึงอัยการทหารมีการพัฒนาเป็นไปโดยต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการส่งเสริมและพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมในศาลทหาร ตลอดจนสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ในความวิริยะอุตสาหะต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมในศาลทหาร ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในรัฐธรรมนูญและเป็นหน่วยงานทางทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ อันจะส่งผลดีในการสร้างความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมทหารในการอำนวยความยุติธรรมให้กับทหารและประชาชนสืบไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น