พีเค พัสกร วรรณศิริกุล จัดเต็ม!!! ตลาดไอเดียสร้างสรรค์ ผลักดันโอกาสคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

พีเค พัสกร วรรณศิริกุล จัดเต็ม!!! ตลาดไอเดียสร้างสรรค์ ผลักดันโอกาสคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย

พีเค พัสกร วรรณศิริกุล พาคนรุ่นใหม่จัดตลาดไอเดียสร้างสรรค์ (Creative Idea Market) ในฐานะประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์ ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสร้างสรรค์ ทุ่มผลักดันให้ธุรกิจสร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริม พร้อมเต็มที่กับภาคประชาชนที่จะร่วมกันผลักดัน พ.ร.บ. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ฉบับประชาชน) งานนี้เน้นให้ประชาชนและคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง

ในงานตลาดไอเดียสร้างสรรค์ (Creative Idea Market) มีนักเรียน นักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ส่งไอเดียเข้าร่วมประกวด Pitching กันมากกว่า 28 ทีม โดยมี 13 ทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอไอเดียโดยแต่ละด้าน ทั้งนี้มีผู้ชนะการประกวด ด้านสังคม (The Winner of Social Idea) ได้แก่ คุณนงนภัส บุญศิริ กับไอเดีย Period, ด้านเศรษฐกิจ (The Winner of Economic Idea) ได้แก่ ทีม Trashist ไอเดีย Trashist, ด้านเทคโนโลยี (The Winner of Technology Idea) ได้แก่ ทีม RENERGY กับไอเดีย RENERGY App โดยมี นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้า พรรคกล้า ร่วมมอบรางวัลไอเดียที่ดีที่สุดของแต่ละด้าน รางวัลละ 20,000 บาท รวมรางวัลทั้งหมดกว่า 60,000 บาท พร้อมด้วยกรรมการมากความสามารถจากหลายวงการเข้าร่วมตัดสิน นางวนิดา วรรณศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจ, นายซีเค เจิง (CK Cheong) CEO Fast work และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Start Up และ Tech, นางกรอบแก้ว ปันยารชุน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจ และอาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อีกทั้งแขกพิเศษหลายท่านร่วมบรรยาย ณ หอประชุม ดร. ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม ชั้น 5 อาคาร สยามกลการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น