การประชุมเชิงปฏิบัติการฯระดับชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Assessment for Learning) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯระดับชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Assessment for Learning)


ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Assessment for Learning) โครงการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพคุณภาพผู้เรียน (Assessment for Learning) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ , นางสุพิญญา นุ่มนาม และ นางรุจิรา คงประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 202 คน ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น