'ทิพานัน'เชิญชวนสตรีไทย-องค์กรสตรี ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจBCG มุ่งลดเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิต - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

'ทิพานัน'เชิญชวนสตรีไทย-องค์กรสตรี ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจBCG มุ่งลดเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิต


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้การดูแลของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบทบาทของสตรี ในหลากหลายมิติ นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ความร่วมมือด้านกิจการสตรีระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญ

"ซึ่งในปีนี้ไทยจะจัดประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum: WEF) และในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร จะมีการจัดประชุมระดับสูงสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้านสตรีและเศรษฐกิจ (High-Level Policy Dialogue on Women and the Economy : HLPDWE) ประจำปี พ.ศ. 2565" น.ส. ทิพานัน กล่าว

น.ส. ทิพานัน กล่าวต่อว่า เพื่อผลักดันการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจของสตรีในยุคหลังโควิด-19 และยุคดิจิทัล โดยจะนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ- เศรษฐกิจหมุนเวียน- เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular- Green- Economy Model (BCG) มาปรับใช้ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตที่สมดุลและครอบคลุม มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านสตรีที่ยึดโยงกับแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลา เซเรนาเพื่อสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม (La Serena Roadmap for Women and Inclusive Growth) และยังมุ่งผลักดันการสร้างเครือข่ายสตรีผู้ประกอบการ BCG ไทยไปขยายผลในเอเปค เพื่อส่งเสริมบทบาท และสร้างโอกาสให้กับสตรีผู้ประกอบการ BCG ของไทยในระดับภูมิภาค

"จึงขอเชิญชวนสตรีไทยทุกคนและองค์กรสตรี ต่างๆ ร่วมภาคภูมิใจ และเป็นเจ้าบ้านในการดำเนินการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกลไกในการส่งเสริมพลังสตรีและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเปค ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" น.ส. ทิพานัน กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad