การประชุม โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ผ่านโครงงานคุณธรรม ประจำปี 65 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

การประชุม โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ผ่านโครงงานคุณธรรม ประจำปี 65

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุม โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ผ่านโครงงานคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางสุพิญญา นุ่มนาม ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ,ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 114 คน ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระวชิระ สุปภาโส จากวัดเทวีวรญาติ , คุณครูปัณณทัต ขาวสุด และครูชนิดา คงไข่ศรี จากโรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรปประดิษฐ์) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad