กทม. Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาด คืนทางเท้าสุขุมวิท 3-17 ย่านวัฒนา ให้ประชาชนใช้สัญจร - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

กทม. Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาด คืนทางเท้าสุขุมวิท 3-17 ย่านวัฒนา ให้ประชาชนใช้สัญจร

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.65 เวลา 16.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดทางเท้า บริเวณซอยสุขุมวิท 3-17 เขตวัฒนา ซึ่งถนนสุขุมวิทเป็นถนนสายหลักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใช้เป็นเส้นทางสัญจร เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดินได้โดยสะดวก

เดิมบริเวณซอยสุขุมวิท 3-21 เขตวัฒนา เป็นจุดผ่อนผันที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้ทำการค้าได้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 มีผู้ค้าจำนวน 158 ราย ต่อมาวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย บริเวณซอยสุขุมวิท 3 -21 ตามนโยบายจัดระเบียบเพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมิได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ทำการค้าและขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ที่ผ่านมามีผู้ค้านำสิ่งผิดกฎหมายมาตั้งวางขาย และมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณพื้นที่ทางเท้า ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้สะดวก ประกอบกับจุดดังกล่าวมิได้รับอนุญาตให้เป็นพื้นที่ทำการค้าขายหรือจำหน่ายสินค้าที่สาธารณะ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2563

สำนักงานเขตวัฒนา จึงได้กำหนดยกเลิกผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย บนทางเท้าบริเวณซอยสุขุมวิท 3 -21 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดทางเท้า บริเวณซอยสุขุมวิท 3-17 ระยะทางประมาณ 1,100 เมตร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร รวมทั้งเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบนทางเท้าให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการตั้งวางสิ่งของใดๆ หรือตั้งวางขายสินค้าหาบเร่-แผงลอย กีดขวางทางเท้า ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนในบริเวณถนนสุขุมวิท ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการคืนทางเท้าให้ประชาชนได้ใช้สอยประโยชน์ และเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มี พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางสาวสุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตวัฒนา สำนักเทศกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าโรงแรมไฮแอทรีเจนซี ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา

----- (จิรัฐคม/สฤษดิ์รงค์...สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น