เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วธ.หารือความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยกับรัสเซีย และการจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วธ.หารือความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยกับรัสเซีย และการจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปีเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ (รมว.วธ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยกับรัสเซีย และการจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 125  ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - รัสเซีย ในปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565  นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำนินงานความร่วมมือและการจัดกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนทางทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยและรัสเซีย และการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 125  ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - รัสเซีย โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น