วธ.ผนึกกำลังหนุนพัทยาให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์เตรียมจัดเทศกาลภาพยนตร์และตลาดภาพยนตร์ระดับนานาชาติ...G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

วธ.ผนึกกำลังหนุนพัทยาให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์เตรียมจัดเทศกาลภาพยนตร์และตลาดภาพยนตร์ระดับนานาชาติ...G

วธ.ผนึกกำลังหนุนพัทยาให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ผลักดันโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ เตรียมจัดเทศกาลภาพยนตร์และตลาดภาพยนตร์ระดับนานาชาติ ส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติในไทย ออกมาตรการสร้างแรงจูงใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวไทยผ่านภาพยนตร์มากขึ้น พร้อมสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) ของ UNESSCO

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพัทยาและชลบุรี ณ โรงแรม ดี วารี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กล่าวอภิปรายถึงประเด็นต่าง ๆ ในการเพิ่มศักยภาพและความเป็นไปได้ที่พื้นที่ในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ หรือสื่อประเภทต่าง ๆ โดยบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการส่งเสริมเมืองพัทยา เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ผ่านมา โดยริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยเพื่อก้าวสู่ต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้เป็นมืออาชีพ อาทิ การส่งเสริมอุตสาหกรรมสารัตถะ Content Thailand ที่เป็นคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ทั้งด้านเทคนิคการถ่ายทำ การเขียนบท ให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา การจัดโครงการมอบรางวัลแก่บุคลากรในด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมถึงการภาพยนตร์ไทยได้รับรางวัลสูงสุดของเวทีต่างๆ ระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แรงสนับสนุนงบประมาณการผลิตจากรัฐบาล เช่น ภาพยนตร์เรื่อง กระเบนราหู พ.ศ. 2561 และ มะลิลา พ.ศ. 2561


ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร Asean Film Festival และการเจรจาธุรกิจ ส่วนยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ทั้งเรื่องบทภาพยนตร์ ดนตรี หรือชิ้นงาน จะสนับสนุนให้ได้รับการรับรอง ในส่วนของลิขสิทธิ์จะผลักดันโครงการที่ทำอบรมสัมมนาให้ความรู้ในองค์รวมกับผู้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมถึงสนับสนุนผลงานของเยาวชนและนักศึกษาที่ได้ทำวิทยานิพนธ์ ให้ได้รับการจดลิขสิทธิ์ และส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหว่างประเทศรวมธุรกิจถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน รวมถึงการด้านพัฒนาขีดความสามารถ โดยจะจัดให้มีการสัมมนาสัญจรเช่นนี้ในภูมิภาคอื่นๆ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพที่เด่นในแต่ละวิชาชีพ เช่น นักเขียนบทโทรทัศน์ สมาคมผู้กำกับ สมาพันสมาคม รวมถึงเอกชนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้นำในด้านต่างๆ อาทิ สายเกมส์ สายอนิเมชั่น เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาขีดความสามารถต้องทำให้ตรงตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะในปัจจุบันมี OTT Platform ที่มาแรง เช่น Youtube Netflix และ Prime Video ฯลฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะใช้ขับเคลื่อนและทำให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพให้ทันกับรูปแบบของการรับรู้รับชมของคนในปัจจุบัน ของตลาดโลกด้วย


รมว. วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับการส่งเสริมพัทยาให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ พร้อมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมื่องแห่งภาพยนตร์ City of Film ของ UNESSCO โดยวธ.จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ด้วยการจัดโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) ณ เมืองพัทยา การพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย เตรียมจัดเทศกาลภาพยนตร์และตลาดภาพยนตร์ระดับนานาชาติ ณ เมืองพัทยา และการนำผู้แทนเมืองพัทยาเข้าร่วมโรดโชว์ รวมทั้งเชิญกองถ่ายต่างประเทศมาถ่ายทำในเมืองพัทยา การส่งเสริมธุรกิจถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ด้วยการอำนวยความสะดวกในเรื่องพื้นที่ถ่ายทำ ความปลอดภัย โดยให้ใช้เจ้าหน้าที่ในกองถ่ายเป็นคนไทยที่ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ที่สำคัญรัฐบาลยังได้ออกมาตรการส่งเสริมการให้สิทธิพิเศษคืนเงินและส่วนลด เพื่อสร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์ให้มาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย ทำให้สถานที่นั้นเป็นที่รู้จักจากการนำเสนอผ่านเนื้อหาในภาพยนตร์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น