สร้างผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง พร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ..Q - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

สร้างผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง พร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ..Q

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพัฒนาพลังผู้สูงวัยในภาวะสถานการณ์ภัยพิบัติ” พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการจัดการพิบัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวว่า เมื่อพูดถึงการจัดการภัยพิบัติเรามักจะมองกลุ่มผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายของการช่วยเหลือ เนื่องจากเงื่อนไขทางสุขภาพของผู้สูงอายุเอง ทั้งผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมหรือผู้ป่วยที่ติดเตียง อย่างไรก็ตามเรายังไม่มีระบบการจัดการที่ดี และเราจะมองผู้สูงอายุเป็นเพียงเป้าหมายไม่ได้ เราต้องมีการเตรียมผู้สูงอายุให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้วย ทั้งนี้การจัดการภัยพิบัติที่ดีคือการป้องกันและลดผลกระทบ ต้องคิดก่อนว่าผู้สูงอายุไม่ใช่เป้าหมาย และก่อนเกิดสถานการณ์เราจัดการอย่างไร ซึ่งเชื่อว่ากำลังของผู้สูงอายุมีมากกว่านั้น และอาจสามารถดูแลชุมชนด้วยกำลังตนเองได้ดีกว่าหน้าที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่มานาน สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนได้ดีกว่า ซึ่งคงต้องดูว่าพลังของผู้สูงอายุคือตรงไหน แล้วเจ้าหน้าที่ควรเสริมอย่างไร เพื่ออุดช่องว่างที่มีอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น