พม. เตรียมพัฒนาที่ดินบริจาค เล็งใช้ประโยชน์ครบวงจร เพื่อชาวสุพรรณบุรี....S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พม. เตรียมพัฒนาที่ดินบริจาค เล็งใช้ประโยชน์ครบวงจร เพื่อชาวสุพรรณบุรี....S


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า วันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจที่ดินบริจาคกว่า 16 ไร่ จำนวน 2 แปลง จาก นายพิสิษฐ์ กิตติเธียรไชย อายุ 72 ปี ในพื้นที่ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ และตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำมาวางแผนการออกแบบสำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชาวสุพรรณบุรีทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มเป้าหมาย นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. จะร่วมกับจังหวัด อบจ. อบต. และหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายในพื้นที่ วางแผนการพัฒนาที่ดินบริจาคอย่างครบวงจรในระยะยาว 5 - 10 ปี โดยแต่ละปี เราต้องกำหนดเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมว่า ชาวสุพรรณบุรีจะสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง อาทิ สนามกีฬาขนาดเล็กสำหรับเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับสตรี แม่เลี้ยงเดี่ยว ศูนย์บริการสำหรับผู้สูงอายุ พื้นที่การทำเกษตรสำหรับผู้มีรายได้น้อย และพื้นที่กิจกรรมของเอกชน เป็นต้น อีกทั้งจะต้องมีการลงทุนร่วมกัน โดยบูรณาการงบประมาณระหว่างจังหวัด อบจ. อบต. และกระทรวง พม. ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ดินบริจาคนี้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวสุพรรณบุรีทุกคน  #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น