คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณี “โกดังพลุระเบิดในพื้นที่ตลาดมูโน๊ะ” จังหวัดนราธิวาส...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณี “โกดังพลุระเบิดในพื้นที่ตลาดมูโน๊ะ” จังหวัดนราธิวาส...S


คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณี “โกดังพลุระเบิดในพื้นที่ตลาดมูโน๊ะ” จังหวัดนราธิวาสเลขาธิการ คปภ. สั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ เพื่อนำระบบประกันภัยเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเร็ว


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)เปิดเผยว่า จากกรณีโกดังเก็บดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ของร้านวิรวัฒน์พาณิชย์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตลาดมูโนะ ท้องที่หมู่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เกิดระเบิดส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 121 ราย บ้านเรือนประชาชน รถยนต์ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) และสำนักงานคปภ. จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ ทั้งการรับแจ้งเรื่องการทำประกันภัย ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการทำประกันภัย และติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อใช้ระบบประกันภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวของผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม พร้อมสำรวจความเสียหายผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่ทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดครั้งนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว ทั้งนี้ ได้รับรายงานจาก สำนักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส ว่าจากการลงพื้นที่และตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัย เบื้องต้นยังไม่พบว่าโกดังเก็บดอกไม้ไฟ พลุ และประทัดของร้านวิรวัฒน์พาณิชย์ได้ทำประกันภัยไว้ ในส่วนของผู้เสียชีวิต ได้เร่งตรวจสอบว่าทั้ง 12 ราย มีการทำประกันชีวิตหรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบริษัทประกันภัยหรือไม่ ในส่วนของผู้บาดเจ็บทั้ง 121 ราย สำนักงานคปภ. จังหวัดนราธิวาส ได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบรายชื่อว่ามีการทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้หรือไม่หากมีการทำประกันภัยจะแจ้งสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยให้ผู้บาดเจ็บได้ทราบต่อไป


นอกจากนี้ บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 290 หลัง ตรวจสอบเบื้องต้นพบมีการทำประกันอัคคีภัย จำนวน 8 ราย ไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,681,000 บาท สำหรับรถยนต์ได้รับความเสียหาย 10 คัน เบื้องต้นตรวจสอบพบมีการทำประกันภัยจำนวน 3 คัน คือ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3ขณ1006 กรุงเทพมหานคร ทำประกันภัยประเภท 1 ไว้กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง 26 กันยายน 2565 วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 26 กันยายน 2566 วงเงินเอาประกันภัยรวม 590,000 บาท รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ขฬ221 กรุงเทพมหานคร ทำประกันภัยประเภท 1 ไว้กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง 18 มีนาคม 2566  วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 18 มีนาคม 2567 วงเงินเอาประกันภัยรวม 440,000 บาท และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขฉ4323 สงขลา ทำประกันภัยประเภท 1 ไว้กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง 24 ตุลาคม 2565 วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 24 ตุลาคม 2566 วงเงินเอาประกันภัยรวม 500,000 บาท


ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการกับจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือด้านประกันภัย บริเวณถนนสายเอเชีย 18 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ ทั้งการรับแจ้งเรื่องการทำประกันภัย
ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการทำประกันภัย และติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อใช้ระบบประกันภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวของผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการบูรณาการร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการทำประกันภัยประเภทอื่น ๆไว้ด้วยหรือไม่ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ประสบภัยมีการทำประกันภัยประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกก็จะได้รับสิทธิตามสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้ทุกประการ


“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่ประสบเหตุจากโกดังพลุระเบิดในครั้งนี้โดยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันอัคคีภัย

ประกันชีวิต และประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่อที่ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยง และเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.จะเร่งรัดให้มีการเยียวยาด้านประกันภัยเพื่อบรรเทาความสูญเสียและความเดือดร้อนอย่างเต็มที่

หากมีข้อสงสัยด้านประกันภัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Line Chatbot@Oicconnect ข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้ายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad