OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่ง “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 10/3” แบบประกันสะสมทรัพย์สุดสมาร์ท - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่ง “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 10/3” แบบประกันสะสมทรัพย์สุดสมาร์ท


บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ (CEO) เผยว่า การใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความท้าท้ายใหม่ ๆ เข้ามามากขึ้น ทำให้ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะวางแผนการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ และวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคต เพราะเมื่อมีสุขภาพทางการเงินที่มั่นคงแข็งแรง นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือในทุกวิกฤตแล้ว ยังเป็นหนทางสู่การสร้างความมั่งคั่งได้อีกด้วย ดังนั้น OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงส่งตัวช่วยที่ชาญฉลาด “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 10/3” ที่ให้ผลตอนแทนที่สูง จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้น เพิ่มความอุ่นใจด้านการเงินให้กับคุณและครอบครัว ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 3 ปี คุ้มครองยาว 10 ปี พร้อมรับเงินคืน 3% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 9 และเมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 320% เพื่อมอบเป็นของขวัญให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก รวมรับเงินผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 347% และรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 300%* (ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 3 - 10) อีกทั้งยังสามารถเติมเต็มครบทุกความเสี่ยงด้วยการขอทำสัญญาเพิ่มเติมได้ ทั้งสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 10/3” รับประกันภัยบุคคลอายุตั้งแต่ 30 วัน – 70 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น โดยเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าส่งมอบการวางแผนทางการเงินที่มั่นคงให้คนไทยภายใต้แนวคิด OCEAN LIFE LOVE MINDSET ที่เรายึดมั่น และหนึ่งในนั้นคือ “LOVE YOUR WEALTH การส่งเสริมให้คนไทยรักการออมในรูปแบบประกันชีวิตและวางแผนทางการเงิน” เพื่อให้ทุกคนพร้อมรับมือกับทุกวิกฤต โดยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการประกันชีวิต พร้อมการบริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocean.co.th หรือ ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2207 8888

สนใจ แบบประกันประกันออมทรัพย์ จาก OCEAN LIFE ไทยสมทุร
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2207 8888

ข้อควรทราบ :
* กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
• % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
• ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
• ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันชีวิต ไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแจ้งความประสงค์และยินยอมให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลเบี้ยประกันชีวิตให้กรมสรรพากร
• การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยการที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
• ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น