ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน...E - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน...E


นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ , นางอุบล หนูมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางกรรณิการ์ รวยดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ , นางยินดี บุญทอง ศึกษานิเทศก์ นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธนิต แท่นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดพรุพ้อ และครูโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงสิริวดี นวลทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรุพ้อ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน 1,500 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและครอบครัว

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น