รมว. "จุติ" สั่ง พม. เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูครอบครัวเปราะบาง 682 ครัวเรือน หลังเหตุพลุระเบิด จ.นราธิวาส - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566

รมว. "จุติ" สั่ง พม. เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูครอบครัวเปราะบาง 682 ครัวเรือน หลังเหตุพลุระเบิด จ.นราธิวาส


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กรณีเกิดเหตุโกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาทุกครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวเปราะบาง อาทิ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือดูแลจนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ปกติสุข

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้วางแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูครอบครัวเปราะบางที่ประสบภัย โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ 1) ระยะวิกฤต โดยนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และหน่วยงานทีม One Home พม. ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูลครอบครัวเปราะบางที่ประสบภัย พบว่า มีเด็ก 452 คน ผู้สูงอายุ 516 ราย คนพิการ 16 ราย และผู้ป่วยติดเตียง 8 ราย อีกทั้งจะมีการจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู 2) ระยะกลาง เป็นการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับครัวเรือน 682 หลัง วงเงิน 12.27 ล้านบาท โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. สนับสนุนเงินค่าก่อสร้างที่พักชั่วคราว ครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท หรือค่าเช่าบ้านตามการจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน และไม่เกิน 6 เดือน รวมเป็นเงินไม่เกิน 18,000 บาทต่อครัวเรือน และสนับสนุนเงินค่าซ่อม/สร้างที่อยู่อาศัยถาวรเบื้องต้น หลังละ 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 88 หลัง วงเงิน 2.64 ล้านบาท

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ มีการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ต่างๆ วงเงิน 1.81 ล้านบาท ตลอดจนการใช้เครือข่ายทีมสหวิชาชีพ (Case Manager) ในพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง และ 3) ระยะยาว โดยสนับสนุนเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพ กองทุนเพื่อประกอบอาชีพ และการซ่อม/สร้างที่อยู่อาศัยถาวร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ ซึ่งทั้งหมดเป็นการช่วยเหลือของกระทรวง พม. เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด  #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad