ดีพร้อม เชิญร่วมงานประกาศ 5 รางวัล เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ดีพร้อม เชิญร่วมงานประกาศ 5 รางวัล เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 2566


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เร่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งจัดงานเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ DIPROM Agro-Machinery Award 2023 ซึ่งมีการประกาศรางวัล 5 ผลงานได้รับรางวัลยอดเยี่ยม


ดีพร้อม ได้จัดงานเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ DIPROM Agro-Machinery Award 2023 โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการดำเนินงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะร่วมกับหน่วยงานภายใต้ดีพร้อมเซ็นเตอร์ ในการส่งผลงานเครื่องจักรและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าประกวด ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับเสียงตอบรับจาก SMEs วิสาหกิจชุมชน และ OTOP เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการและเกิดการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพในการดำเนินธุรกิจเกษตรชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในงานจะทำการประกาศรายชื่อทีมที่ได้คัดเลือกเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและประกาศผลรางวัล 5 ผลงาน ประกอบด้วย

1. รางวัลชนะเลิศ 1 แบบอย่าง
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 1 แบบอย่าง
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 1 แบบอย่าง
4. รางวัล Knowledge Sharing จำนวน 1 แบบอย่าง
5. รางวัล Technical Challenge จำนวน 1 แบบอย่าง


ซึ่งจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม 6 โดยมี นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล พร้อมด้วยนายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี และในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ พัฒนาชุมชนให้ดีพร้อมโต” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ Link: https://shorturl.asia/kK7V8 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น