น้อมรำลึกพระคุณแม่ของแผ่นดิน กทม. จัดงานเชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำปี 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

น้อมรำลึกพระคุณแม่ของแผ่นดิน กทม. จัดงานเชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำปี 2566


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงคุณอเนกอนันต์เป็นแม่ของแผ่นดินเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง กรุงเทพมหานครตระหนักถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ตลอดจนพระคุณของ “แม่” จึงได้จัดงานเชิดชูเกียรติ “วันแม่”ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระวิริยอุตสาหะ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่เลือกชาติศาสนาที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีมีความผาสุก


เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 66 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำปี 2566 โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสำนักพัฒนาสังคม ผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องราชาบอลรูมชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม จัดงานเชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91พรรษา 12 สิงหาคม 2566 รวมทั้งปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั่วไป โดยผู้ร่วมงานประกอบด้วย แม่ตัวอย่างจากสำนักงานเขต 50 เขต ประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 530 คน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1. พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2. การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนิทรรศการ “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร”
3. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2566
4. การจัดแสดงบูธผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ บูธผลิตภัณฑ์บ้านผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 และบูธผลิตภัณฑ์ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ทั้งนี้ การจัดงานได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักสิ่งแวดล้อมในด้านการตกแต่งต้นไม้บริเวณพื้นที่จัดงาน สำนักอนามัยให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ และประการสำคัญได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานเขต 50 เขต ที่ได้ประสานแม่ตัวอย่างเพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “แม่” เป็นผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อครอบครัวและสังคม บางคนก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลลูกตัวคนเดียว ซึ่งแม่เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการอบรมดูแลลูกให้เป็นคนดี มีประโยชน์ต่อสังคม มีการศึกษา และเป็นพลเมืองที่ดี กรุงเทพมหานครไม่มีทางเจริญก้าวหน้าได้ถ้าแม่ทั้งหลายไม่เข้มแข็งและไม่ดูแลครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดให้มีความเข้มแข็ง ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างกรงุเทพมหานครจาก 50 เขต ถึงแม้กรุงเทพมหานครไม่สามารถมอบโล่ให้กับแม่ทั้งหมดได้ แต่ถือว่าแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครในวันนี้จะเป็นตัวแทนของแม่ทั้งหมดจาก 50 เขต ขอขอบคุณที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูลูก


ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งพลังความรักของพ่อแม่เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องต่าง ๆ ไม่มีความรักไหนเท่ากับรักลูกอีกแล้ว ส่วนเรื่องมาตรการต่าง ๆ รัฐต้องดูแลให้ดี เช่น การเรียนฟรี มีศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพ เป็นต้น จะช่วยให้แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถประคับประคองไปได้ จึงเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องดูแลให้ดี มีสวัสดิการที่เหมาะสมและมีคุณภาพให้กับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

—————————– (พัทธนันท์…สปส./ณัฐวุฒิ…สพส. รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น