" พลเอกสุรยุทธ์ " เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศทุนการศึกษา “สานใจไทย สู่ใจใต้ ปี 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566

" พลเอกสุรยุทธ์ " เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศทุนการศึกษา “สานใจไทย สู่ใจใต้ ปี 2566


พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศเยาวชนทุนการศึกษา “สานใจไทย สู่ใจใต้” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษฯ โดยมีเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 36 คน ได้แก่ เยาวชนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 12 คน และเยาวชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 22 คน


ทุนการศึกษา “สานใจไทยสู่ใจใต้” เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้เยาวชนผู้ผ่านการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิสาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (นาทวี เทพา จะนะ และ สะบ้าย้อย) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเยาวชน ซึ่งได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาหรืออื่นๆด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว นำไปสู่การพัฒนาสังคมภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น


พลเอกสุรยุทธ์  กล่าวว่า ทุนการศึกษา สานใจไทย สู่ใจใต้ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ผ่านโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษากระจายอยู่ทุกภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป”ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น