รมว.พม. หนุนแกนนำเด็กและเยาวชน เป็นยุวทูตคุณธรรมศตวรรษที่ 21 สร้างสันติภาพให้สังคม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566

รมว.พม. หนุนแกนนำเด็กและเยาวชน เป็นยุวทูตคุณธรรมศตวรรษที่ 21 สร้างสันติภาพให้สังคม


เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 66 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แกนนำเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน จากทั่วประเทศ จำนวน 100 คน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 อีกทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อ "ความท้าทายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21" โดยนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ในช่วงเช้า นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กทม.


นายจุติ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 นับเป็นรุ่นที่ 2 มุ่งเน้นการสร้างผู้นำและสร้างความตระหนักว่าจะสามารถเป็นตัวแทนของชุมชนของสังคมในการสร้างสันติสุข สันติภาพ อีกทั้งต้องเพิ่มศักยภาพให้เด็กและเยาวชนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีโดยให้คิดบวกและเป็นผู้ให้ ซึ่งเราต้องการให้ทุกคนมีความสามารถ มีศักยภาพการเป็นทูตของประเทศไทยในทุกๆ มิติ และรับรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก มีการตื่นตัวให้มีความพร้อมในการที่จะเดินไปข้างหน้า ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ มีความต้องการที่จะทำงานเพื่อสังคมซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่กระทรวง พม. ได้สร้างผู้นำเด็กและเยาวชนไว้ เป็นการสร้างทีมงานเพื่อสังคมต่อไป


นายจุติ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า เด็กและเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเรียนรู้การเป็นนักการทูตที่ดี เช่น พูดจาไพเราะ ไม่ก้าวร้าว ให้เกียรติผู้อื่น ไม่ด้อยค่าผู้อื่น การสื่อสารที่ดี ความเห็นอกเห็นใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น และตนได้แนะนำ “ทฤษฎีพหุปัญญา” เพื่อปลูกฝังจิต 5 แบบ รองรับความท้าทายของโลก ได้แก่ จิตที่มีความรู้แตกฉาน สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เคารพ และคุณธรรม อีกทั้งได้เน้นย้ำเรื่องความสำคัญของคุณธรรมและมิติความฉลาด นอกเหนือจากการมีความฉลาดด้าน IQ และ EQ แล้ว แต่วันนี้จะต้องมีมิติความฉลาดให้ครบทั้ง 11 ด้าน หรือ 11Q ซึ่งทั้งหมด เราจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับความท้าทายในอนาคต เพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpmeไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น