การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา


นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา พร้อมด้วย นางอำภา เวชสารศรี , นางอุบล หนูมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นางปรัชญา ทองดี , นายสหัส หลำสะ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และครูผู้สอนของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 40 โรงเรียน ร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อพัฒนาครูระดับประถมศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (Hands-on) ตามปรัชญาการเรียนรู้ของโครงการ ซึ่งได้แก่การเรียนรู้ร่วมกัน (co-construction) การรู้คิด (meta-cognition) และการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (project approach) ใช้กระบวนบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ต่อไป


ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad