มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงานแถลงข่าว “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ตำนานกว่า 1 พันปีในประเทศจีน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงานแถลงข่าว “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ตำนานกว่า 1 พันปีในประเทศจีน


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ณ ควอเทียร์ เฮลิกซ์ การ์เด้นท์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” จะจัดในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ชัยพัฒนา รวมถึงประชาสัมพันธ์ “น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ออกสู่สาธารณชนโดยในงานแถลงข่าว ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้กล่าวถึงพระราชดำริและการก่อกำเนิดน้ำมันเมล็ดคามีเลียในประเทศไทย จนเกิดเป็นน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ว่า “สำหรับความเป็นมาและการเดินทางของน้ำมันเมล็ดคามีเลียนั้น เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์ Camellia oleifera จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ในประเทศไทย โดยเริ่มการปลูกและขยายพันธุ์ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทั่งนำมาสู่การจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์ ครั้งที่ 1 ในปี 2558 และครั้งที่ 2 ในปี 2559 ......ต่อมาในปี 2564 ทรงมีพระราชานุมัติให้ปรับชื่อจาก “น้ำมันเมล็ดชา” เป็น “น้ำมันเมล็ดคามีเลีย” เพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้น และที่สำคัญคือลดความสับสนในกลุ่มผู้บริโภคที่เข้าใจว่าน้ำมันเมล็ดชาคือชาชงดื่ม ซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานภายใต้ชื่อใหม่คือ “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ในปี 2565 และต่อเนื่องมาสู่การจัดงานที่กำลังจะมาถึงอีกครั้งในปีนี้คือ “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ภายใต้แนวคิด “BORN FROM HEART MADE FOR HEALTH” มหัศจรรย์น้ำมันดีต่อใจ ซึ่งถือเป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องครั้งที่ 4 โดยวันที่ 4 กันยายน 2566 นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


โดยการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่หมู่บ้านปางมะหันและหมู่บ้านปูนะ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ดูแล เพื่อวางรากฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคงในระยะยาว ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลาย ชาวบ้านจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าและดูแลรักษาผืนป่า ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน”
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงความพร้อมและความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ด
คามีเลีย ภัทรพัฒน์ โดย คุณพลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยคุณประโยชน์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดงาน”เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ปีนี้ถือเป็นปีที่ 4 จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ BORN FROM HEART MADE FOR HEALTH มหัศจรรย์น้ำมันดีต่อใจ เพื่อตอกย้ำถึงคุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคามีเลียให้เป็นที่รู้จักและมีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งน้ำมันเมล็ดคามีเลียนั้นมีโอเมก้าครบทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ โอเมก้า 3,6,9 โดยอุดมไปด้วยโอเมก้า 9 สูงถึง 81 – 87% ส่งผลดีต่อหลอดเลือดและหัวใจ ทำให้เบิกบานและมีความสุข มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหรือโอเมก้า 6 สูงถึง 13-28% และมีกรดแอลฟาไลโนเลนิกหรือโอเมก้า 3 ถึง 1-3% ส่งผลดีต่อสมอง อีกทั้งเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรและหมู่บ้านชาวเขา ที่ต้องการพลิกฟื้นผืนป่า เพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและการตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เพื่อบรรเทาความยากจนให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน โดยทางกูร์เมต์ มาร์เก็ต ได้สนับสนุนด้วยการให้พื้นที่ในการเป็นช่องทางจัดจำหน่ายน้ำมัน ภายใต้ชื่อ “น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” โดยวางจำหน่ายที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา อย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี”


นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยถึงคุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ถึงสรรพคุณด้านสุขภาพที่มีต่อหัวใจและหลอดเลือดอย่างไร นอกจากนี้ชมวิธีการปรุงอาหารจากน้ำมันเมล็ดคามีเลียที่รังสรรความอร่อยโดย เชฟนอร์เบิร์ต คอสต์เนอร์ อดีตเอ็กเซกคิวทีฟเชฟและที่ปรึกษาโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ผู้คร่ำหวอดในวงการอาหารมานานกว่า 40 ปี มาร่วมปรุงอาหารในเมนู “Penne pasta with garlic, chilies, Italian sausages, mushrooms, tomato and parsley sauce.” ที่มีน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ เป็นส่วนประกอบหลักให้ชิม อีกทั้งภายในงานได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ เป็นส่วนประกอบ รวมถึงเมนูสุขภาพมากมาย ให้ได้ลิ้มรสความอร่อยไปกับมหัศจรรย์น้ำมันดีต่อใจกันอีกด้วย และอีกหนี่ง highlight สำคัญของงานคือการจัดแสดงผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกของผลชาน้ำมัน สายพันธุ์คามีเลีย โอลีเฟร่า ก่อเกิดเป็นผ้าไหมสีน้ำตาลทองที่สวยงาน โดยกลุ่มทอผ้าไหมจากศูนย์เรียนรู้หม่อนไหม ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บ้านโนนเสาเล้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์คมกฤช ฤทธิ์ขจร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ จังหวัดชัยภูมิ ในการออกแบบลายผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมัน สายพันธุ์คามีเลียโอลีเฟร่าเป็นลวดลายใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดจากศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมของมูลนิธิชัยพัฒนาฯ ซึ่งจะนำมาจัดแสดงในงานดังกล่าวด้วย

และในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสูตรอาหารที่มีน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ เป็นส่วนประกอบ ทรงสาธิตการปรุงอาหาร และทรงวาดภาพพระราชทานเป็นที่ระลึกในโอกาสนี้


สำหรับงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ในปีนี้ ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “BORN FROM HEART MADE FOR HEALTH” มหัศจรรย์น้ำมันดีต่อใจ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), คลื่นวิทยุ Flex 104.5 และรายการวิทยุ Top Radio FM 93.5 MHz ซึ่งภายในงานได้แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 2 โซน ดังนี้

1.โซน Food Expo พบกับสินค้าจากร้านค้าในเครือมูลนิธิชัยพัฒนา อาทิ สินค้าจากร้านภัทรพัฒน์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย รวมถึงผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมัน สายพันธุ์ Camellia oleifera ฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร ของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สู่หลากหลายผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีน้ำตาลประกายทองสวยงาม, ชิม ช้อป สินค้าคุณภาพจาก กูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่ใช้น้ำมันเมล็ดคามิเลียในการปรุงเมนู แบ่งเป็น สินค้าสุขภาพ, วัตถุดิบ และร้านอาหารดัง อาทิ ซุปครีมข้าวไรซ์เบอร์รี่เห็ดแชมปิญองและน้ำมันเมล็ดคามีเลีย จากSoup & Salad Gourmet Market, สลัดกุ้งย่าง จากครัวการบินไทย, ขนมบ้าบิ่น ร้านบ้านจันทิมา ร้านอาหารการันตีความอร่อยจากมิชลิน อาทิ ข้าวหน้าหมูแดงย่างถ่าน ร้านตั้งใจย่าง, ปาท่องโก๋เสวยทอด ร้านปาท่องโก๋เสวยคาเฟ่, ผัดไทยไฟทะลุโคตรคอหมูย่าง ร้านผัดไทยไฟทะลุ เมนูอาหารสุขภาพจากเชฟชื่อดังและร้านอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ เกี๊ยวซ่ามินิฮาร์ท ร้านMAMAFU, ข้าวโพดหวานย่างน้ำมันเมล็ด
คามีเลีย ร้านผักด็อกเตอร์ จัดขึ้นบริเวณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

2.โซน Exhibition Art นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภายในงานพบกับการจัดแสดงนิทรรศการ “ต้นทางฟื้นป่า ปลายทางน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ที่บอกเล่าเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเมล็ดคามีเลีย อาทิ เรื่องเล่าของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย การเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์ Camellia oleifera สู่การสร้างผืนป่าและรายได้สู่ราษฎร คุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย สีธรรมชาติจากผืนป่า สร้างคุณค่างานหัตถกรรม จัดขึ้นบริเวณ คิว สเตเดียม ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย อาทิ สิทธิพิเศษลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต สะสมยอดครบ 1,500 บาท ขึ้นไป รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ต่อที่ 1 รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 200 บาท ต่อที่ 2 รับคูปองเงินสด มูลค่า 100 บาท (จำกัดรวม 800 สิทธิ์ตลอดรายการ, จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิต)/วัน), สิทธิพิเศษสมาชิกไทยประกันชีวิต PRIVILEGE รับฟรี คูปองเงินสด มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ชอปสินค้าภายในงาน โดยแลกรับสิทธิ์ผ่าน “แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต” > เมนูสิทธิพิเศษ (จำกัด 200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ, 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / ตลอดรายการ) และ พิเศษสำหรับ ลูกค้าเอไอเอส ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน แลกรับคูปองเงินสด มูลค่า 100 บาท โดยแลกรับสิทธิ์ผ่าน “myAIS Application” (จำกัด 2,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ, 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)

น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ผลผลิตจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริในปี 2547 ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์ Camellia oleifera จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นมีพระราชดำริให้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น จังหวัดเชียงรายขึ้น เพื่อเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันสายพันธุ์ Camellia oleifera และพืชน้ำมันอื่น ซึ่งโรงงานนี้จะผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภคและทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ เช่น เครื่องสำอาง เป็นต้น

การศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมัน สายพันธุ์ Camellia oleifera ได้เริ่มดำเนินการในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแห่งแรก ก่อนที่จะขยายไปในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกว่า 3,000 ไร่ คิดเป็นต้นชาน้ำมันมากกว่า 600,000 ต้น ถือเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและเป็นการทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลาย ขณะเดียวกันสามารถสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ของการดูแลรักษาป่า และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเข้าใจและพึ่งพิงกัน ซึ่งเป็นไปตามพระราชดำริ “คนอยู่ร่วมกับป่า” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันจะนำไปสู่วิถีแห่งความสุข ความสมดุล และความยั่งยืนในที่สุด


ในส่วนของน้ำมันเมล็ดคามีเลียนั้น เป็นที่รู้จักในประเทศจีนนานกว่า 1,000 ปี มีประโยชน์มากมายจนได้ชื่อว่าเป็น น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก เนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอก และไม่มีกรดไขมันทรานส์ ซึ่งทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเอ ดี อี เค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ น้ำมันเมล็ดคามีเลียยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน โรคอัมพาต โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยยืดอายุของน้ำมันให้นานขึ้น อีกทั้งน้ำมันเมล็ดคามีเลียมีจุดเดือดสูงมากกว่า 250 องศาเซลเซียส จึงทำให้สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการทอด การผัด การหมักหรือใช้เป็นส่วนผสมของน้ำสลัด น้ำมันเมล็ดคามีเลียถือเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย ปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมูลนิธิโรคหัวใจได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” ในสินค้าน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภายใต้ตราสินค้าภัทรพัฒน์

ผู้สนใจสามารถซื้อน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ในราคาพิเศษได้ภายในงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad