พิธีติดตั้งป้ายศูนย์ฝึกโนราเยาวชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน สปพ.พัทลุง เขต 2 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พิธีติดตั้งป้ายศูนย์ฝึกโนราเยาวชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน สปพ.พัทลุง เขต 2


นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีติดตั้งป้ายศูนย์ฝึกโนราเยาวชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) โดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกโนราเยาวชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมทักษะการแสดงโนราของเยาวชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยดำเนินงานผ่านกลไกของการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ฝึกโนราเยาวชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนในปี 2566

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad