พม. มอบทุนการศึกษา ช่วยสร้างโอกาสให้บุตรผู้มีรายได้น้อย ณ สถานธนานุเคราะห์ สาขาที่ 44 เมืองลพบุรี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พม. มอบทุนการศึกษา ช่วยสร้างโอกาสให้บุตรผู้มีรายได้น้อย ณ สถานธนานุเคราะห์ สาขาที่ 44 เมืองลพบุรี


เมื่อวันที่  27 ก.ค. 66 เวลา 13.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปี 2566 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อีกทั้งมอบเครื่องมือช่างให้แก่นายธงชัย อิ่มอรชร กำนันตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมีนายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี พร้อมทีม One Home พม. จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงาน ณ สถานธนานุเคราะห์ สาขาที่ 44 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


นายอนุกูล กล่าวว่า สำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ สธค. เป็นโรงรับจำนำของรัฐภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้บริการรับจำนำทรัพย์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินให้แก่ประชาชน ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ทั้งนี้ จึงได้จัดโครงการ “มอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้มีรายได้น้อย” เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนเรียนดี มีความประพฤติดี เป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองที่เป็นผู้ใช้บริการ สธค. รวมทั้งครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ทั้งนี้ มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้มีรายได้น้อยที่เรียนดี มีความประพฤติดี โดยมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 35,000 บาท #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น