ปลัด พม. ร่วมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรมฯประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน”ภคีเครือข่าวร่วมกว่า 2 พันคน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ปลัด พม. ร่วมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรมฯประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน”ภคีเครือข่าวร่วมกว่า 2 พันคน


เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน วาระ : พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทั่วประเทศ จากนั้นได้กล่าวให้กำลังใจ


ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ท้องที่ (กำนัน-ผู้ใหญ่) องค์กรชุมชน (กลุ่มทางสังคม) หน่วยงานรัฐในพื้นที่ สถาบันวิชาการหรือองค์กรทางวิชาการ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคียุทธศาสต์ อีกทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


นายอนุกูล กล่าวว่า เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน วาระ : พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2566 นับเป็นครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สานพลังเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และภาคีสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการสุขภาวะชุมชนสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ (3) ขยายผลแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานที่เป็นอัตลักษณ์ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad