สภาทนายความ ผนึก TIA-นิติศาสตร์จุฬา เปิดหลักสูตร อบรม “การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม” เสริมเขี้ยวทนายเชี่ยวชาญคดีตลาดทุน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สภาทนายความ ผนึก TIA-นิติศาสตร์จุฬา เปิดหลักสูตร อบรม “การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม” เสริมเขี้ยวทนายเชี่ยวชาญคดีตลาดทุน


สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ผนึก สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้า ร่วมผลักดัน กฎหมายการฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม (Class action ) เปิดหลักสูตรอบรม “การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม” เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับทนายความในคดีที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน


นายยิ่งยิง นิลเสนา นากยกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เปิดเผยว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเดินหน้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งผลักดันให้ กฎหมายการฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม(Class action) ที่มีผลบังคับใช้แล้วให้มีผลบังคับใช้ทางปฏิบัติ และกฎหมายถูกบังคับใช้จริง กับคดีที่เกิดขึ้นในตลาดทุน ล่าสุดได้ร่วมกับ สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรอบรม “การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม” เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับทนายความในคดีที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

สำหรับหลักสูตรอบรมครั้งนี้จะมี 2 ระดับ คือ

- G1 หลักสูตรพื้นฐาน มีระยะเวลาอบรม 30ชั่วโมง อบรม 5 ครั้ง โดยจะเปิดอบรม 11 สิงหาคม 2566 ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรนั้น ครั้งแรกจะเป็นปูพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เรื่องตลาดทุน ตามด้วยฐานการดำเนินคดีแบบกลุ่มในความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีกลุ่ม การเริ่มคดีแบบกลุ่ม ในคดีความผิดหรือความรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการขออุญาตดำเนินคดีแบบกลุ่ม และสอบวัดผลทางออนไลน์ในการเรียนครั้งสุดท้าย

- G2 หลักสูตรก้าวหน้า อบรมอีก 30 ชั่วโมง เป็นการอบรมต่อเนื่องจาก G1 โดยเนื้อหาหลักสูตร G2 ในการอบรมครั้งแรกจะเป็นการเวิร์กช็อป เกี่ยวกับการระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่ม และการยื่นคำร้องขออนุญาตดำเนินคดีกลุ่ม ครั้งที่2 อบรมเรื่องพยานหลักฐานและค่าเสียหาย ครั้งที่3 การเขียนคำร้องและการยื่นฟ้อง ครั้งที่4 การประนีประนอมและการทำสัญญาประนีประนอมและสอบวัดผลทางออนไลน์ และครั้งที่5 เป็นการเปิดให้คำปรึกษา และมอบ Certificate และปิดอบรมหลักสูตร

ทั้งนี้ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ ทนายความที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครอบรมได้ โดยมีค่าธรรมเนียม หลักสูตรละ 10,000 บาท แต่ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธินำ e - Certificate จากการเรียนแบบ e-Learning @SET by TSI ผ่านช่องทางออนไลน์ มาใช้เป็นส่วนลด ในการเรียนหลักสูตรนี้ได้ 5,000 บาท หรือทำให้ผู้เข้าสู่การอบรมหลักสูตรนี้จะจ่ายเงินเพียง 5,000 บาทต่อหลักสูตรเท่านั้น!! แต่ความรู้เรื่องคดี Class action จะอยู่ติดตัวไปทั้งชีวิต...

นอกจากนี้ทนายความที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับการขึ้นทะเบียนกับทางTIA ว่าเป็นทนายที่มีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในการคดีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน และ Class action เมื่อมีคดีความที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ทนายความที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ ก็มีโอกาสในการทำคดีและมีรายได้เกิดขึ้นจากการทำคดี ที่ตามกฎหมายจะมีผลประโยชน์รับประมาณ 30% ของมูลค่าฟ้องคดี

ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ กล่าวว่า “นับเป็นเรื่องใหม่ ของวิชาชีพทนายความ ในการเพิ่มความรู้ เติมประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพ ด้านคดีความที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน หรือตลาดหุ้น ที่ซื้อขายกันอยู่ทุกวัน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับพี่น้องประชาชน-นักลงทุน อาชีพทนายความ ย่อมเป็นที่พึ่ง ในการแสวงหาความยุติธรรม และการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ในรูปแบบต่างๆ เป็นเรื่องน่ายินดีที่ตรงกับอรรถพจน์การทำงานของสภาทนายฯ อีกด้วย”


Link สมัครอบรม https://forms.office.com/r/UX7vetrzVK
Link อบรมหลักสูตรครบเครื่องเรื่องลงทุน https://elearning.set.or.th/SETGroup/search/ครบเครื่องเรื่องลงทุน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น